Privacy Validata - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Validata Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons

Validata biedt screeningsdiensten aan grote en kleine opdrachtgevers aan, die vanwege beleid of wet- en regelgeving bepaalde persoonsgegevens willen nagaan voordat zij met u in zee gaan. Dit kan gelden voor een werkgever die diploma’s wil checken tot een makelaar die wil weten of u de huur kunt betalen.

Wij begrijpen dat een screening niet iets is dat u voor uw plezier doet; in feite wordt u hiertoe verplicht door onze opdrachtgever.
En juist daarom is uw privacy zo belangrijk voor ons. Wij kunnen ons werk alleen maar goed doen als u uw gegevens aan ons toevertrouwt. En ondanks dat van u verwacht wordt om mee te werken, geloven wij dat u dat alleen maar gaat doen als wij transparant zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en uw gegevens zo goed mogelijk beveiligen. Daarom lichten wij graag toe hoe wij dat doen en op welke manier u contact met ons kunt opnemen als u hierover vragen heeft.

Hieronder vindt u een aantal maatregelen die wij getroffen hebben om te kunnen aantonen dat wij uw privacy belangrijk vinden:

  • Validata heeft een Privacy Statement waarin beschreven wordt hoe wij met uw gegevens omgaan en op welke manier u uw rechten kunt uitoefenen.
  • Validata heeft een Data Protection Officer (DPO) die een onafhankelijke rol heeft binnen Validata en erop toeziet dat wij blijven voldoen aan de privacy wetgeving.
  • Bij alle (software) ontwikkelingen waarbij wij met persoonsgegevens bezig, zijn wordt privacy by design toegepast.
  • Alle verwerkingen van de persoonsgegevens leggen wij vast in het systeem van Privacy Perfect (www.privacyperfect.com), zodat wij op de juiste manier de verwerking toetsen en ook achteraf kunnen nagaan of het klopt wat wij doen.
  • Wij ontwikkelen onze eigen software met behulp de applicaties en techniek van Mendix (www.mendix.com) en aangevuld met de kennis en kunde van Finaps (www.finaps.com).
  • Op gebied van beveiliging werken wij samen met Zerocopter (www.zerocopter.com) die als onafhankelijk specialist onze systemen periodiek test op zwakheden.

Zie hier een filmpje van Privacy Perfect waar de CEO van Validata toelichting geeft.

Screening & Privacy: 3 tips AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bekrachtigd, internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens in kader van een screening? Het screenen van aankomende medewerkers of bewoners is per definitie een inbreuk op de privacy. Gerechtvaardigd weliswaar, maar toch. Die inbreuk is niet minder geworden onder de AVG, maar wat is er dan wel veranderd? In dit stuk gaan we nader in op de basisregels voor de verwerking van persoonsgegevens bij een screening, en geven we drie tips die helpen om ‘AVG-proof’ te worden.

Download deze whitepaper

[email-download download_id="2386" contact_form_id="2727"]

Meer weten?