Pre-employment check. Verificatie van gegevens van toekomstig personeel

Pre-employment check

Wat is een Pre Employment Check?
Een pre employment check betreft de verificatie van bepaalde gegevens van toekomstig en/of bestaand personeel met als doel vast te stellen dat de persoon voldoende betrouwbaar is en geen potentieel risico vormt voor u als werkgever. Steeds meer bedrijven gaan over op een PES-check, omdat het nut ervan in de praktijk steeds vaker wordt bewezen.

Is een Pre Employment check iets voor u?
Ongeacht de omvang van uw bedrijf zult u doorgaans te maken krijgen met het in dienst nemen en treden van nieuw personeel. De traditionele methode verloopt middels het analyseren van het CV van een geselecteerde kandidaat. Echter, komen vele bedrijven in een later stadium voor onaangename verrassingen te staan die vermeden kunnen worden door het screeningsproces te intensiveren. Validata heeft uitgebreide kennis op het snijvlak van HR, Recruitment, Risk Management en ICT. Validata stelt de klant centraal, en vertaalt dit continu door naar de producten en dienstverlening van Validata. Zo biedt Validata een pre employment check in het Engels en in het Nederlands.

Wanneer een pre employment check toepassen?
De pre employment check kan worden gedaan indien de wet dit verplicht, of wanneer een bedrijf dit noodzakelijk acht. Dit is gebruikelijk wanneer een functie kwetsbare elementen of grote verantwoordelijkheden bevat. Integriteit wordt ook vaak getoetst tijdens een pre-employment check. Een belangrijk onderdeel hierbij is de CV Check. Integriteit wordt breed gedefinieerd als: onafhankelijk, rechtvaardig, betrouwbaar, loyaal, plichtsgetrouw en betrokken, zorgvuldig, open, duidelijk en eerlijk.

Vorige post

Volgende post