Praktische tips voor screenen in de zorg

Het screenen van (nieuwe) medewerkers wordt steeds vaker ingezet om
kwaliteit te waarborgen, ook in de zorgsector. Zowel van buitenaf – door nieuwe
wet- en regelgeving – als van binnenuit – door accreditaties als NIAZ en JCI –
wordt het verifiëren van bepaalde gegevens aangemoedigd. ‘Feit blijft echter
dat een screeningsproces veel tijd, energie en geld kost,’ aldus Harm Voogt,
CEO van Validata Group. In deze nieuwsbrief geeft hij praktische tips voor een
efficiënte en succesvolle implementatie van een screeningsbeleid.
 

Screenen gaat om het waarborgen
van kwaliteit

‘We zagen het eerder in de financiële markt en nu in de zorgsector; de
weerstand die het screenen van (nieuwe) medewerkers in eerste instantie
oproept. Toch leert de ervaring dat wanneer een screeningsbeleid zorgvuldig
wordt geïmplementeerd, het vooral in je voordeel kan werken,’ vertelt Harm. ‘Screenen
heeft niet zozeer te maken met wantrouwen, maar eerder met het waarborgen van
kwaliteit. Door de juiste mensen aan te nemen stijgt de kwaliteit van de zorgverlening
en de zorginstelling. Daarbij heeft een goed screeningsbeleid een preventieve
werking op mensen die kwaadwillen of niet de juiste papieren bezitten.
Voorkomen is altijd beter dan genezen; er gaat geen kostbare tijd en energie
verloren met onboarden en eventuele reputatieschade wordt vermeden.’
 

1 – Creëer draagvlak bij directie
en medewerkers

Hoe zorg je dat de keuzes die je wil maken in het kader van een gedegen
screeningbeleid door de hele organisatie worden gesteund? ‘Zorgprofessionals
hebben vaak al grote verantwoordelijkheden en een overvolle agenda, zij zitten
niet te wachten op meer werk dat voortvloeit uit een nieuw screeningsbeleid,’ zegt
Harm. Hoe creëer je draagvlak bij zowel de directie als de medewerkers? ‘Door
een weloverwogen beleidsvoering waarin duidelijk wordt uitgelegd waaróm
screenen van belang is. Wanneer men doorheeft wat de meerwaarde is van een
screeningsbeleid – dat het gaat om het grote plaatje en niet zozeer om een
persoonlijke kwestie – is men eerder bereid om mee te werken.’ Pas daarna kan
je overgaan tot implementatie.
 

2 – Zorg voor tijdige een duidelijke
communicatie

‘Voor een succesvolle implementatie is goede communicatie cruciaal. Het is
belangrijk om zowel voor als tijdens het traject alle (nieuwe) medewerkers te
informeren over het “hoe en waarom” van een screeningsbeleid. Zelfs in de
complexe infrastructuur van een zorginstelling zullen alle afdelingen, elk met hun eigen structuur, het belang
moeten inzien van een succesvol screeningsbeleid; goede (nieuwe) medewerkers
zullen kwalitatief goede zorg verlenen. Dit vormt de basis voor een goede reputatie
van de zorginstelling en de algehele kwaliteit gaat omhoog.’
 

3 – Onderschat het screeningsproces niet   

‘Wanneer alle neuzen dezelfde kant
op wijzen is het zaak om het screeningsproces zo gestructureerd mogelijk in te
richten. In een sector waar tijd, energie en geld over het algemeen zeer schaars
zijn, is efficiëntie een noodzaak,’ zegt Harm. ‘Dan is de vraag of je het
screenen zelf intern wil regelen –bijvoorbeeld door er twee medewerkers fulltime
mee bezig te laten zijn – of het gaat uitbesteden aan een professionele partij.
Het doel van een succesvol screeningsbeleid is de positieve werking; zowel
binnen de organisatie als naar buiten toe. Een succesvol screeningsproces hangt
onder andere af van het managen van de verwachtingen tijdens de screening zelf,
maar ook hoe de privacy van de betrokkene wordt gewaarborgd. Wanneer een
zorginstelling haar zaakjes goed op orde heeft zal zij eerder goede
zorgprofessionals aantrekken. Screenen is een onderdeel van een veelomvattend
kwaliteitsvraagstuk.’


Bron/auteur: Validata Group

Vorige post

Volgende post