NVM Woontoets | Validata

NVM Woontoets

NVM WOONTOETS
De NVM Woontoets screent (potentiële) huurders en dit wordt uitgevoerd door Validata. Voor verhuurders is het wegnemen van bepaalde risicofactoren erg fijn. Het biedt meer zekerheid bij het vinden van een goede huurder of koper. Validata is een dynamische en innovatieve onderneming, gespecialiseerd in het screenen van personen en bedrijven. Met de NVM Woontoets kunt u voorkomen dat u zaken doet met een huurder die niet betrouwbaar of integer is. Betrouwbaarheid, integriteit en privacy zijn factoren die Validata als hoge prioriteit stelt tijdens het verwerken van persoonlijke informatie. Privacy van de informatie betreft zowel de (potentiële) huurders als van de verhuurder.

De NVM Woontoets ontzorgt
Het doel van een NVM Woontoets is voornamelijk het ontzorgen van de verhuurder. Als verhuurder kan een huurder vinden risicovol zijn, maar met de NVM Woontoets wordt er meer zekerheid gegarandeerd. Met een gemakkelijk, online screeningsproces weet u snel of de potentiële huurder de huurder zou kunnen worden. Na een snelle en efficiënte procedure krijgt u een kwalitatief screeningsrapport met het eindadvies.

De woontoets biedt een overzichtelijk screeningsrapport
Bij een screening door de NVM Woontoets kunnen verschillende dingen worden onderzocht en gevonden. Zo kan het zijn dat vervalste documenten opduiken of dat sommige potentiële huurders een hoge kredietscore hebben, waardoor het betalen op langere termijn problemen op kan gaan leveren.

Na een uitvoerige screening kan het screeningsrapport van een potentiële huurder groene vinkjes, uitroeptekens, en/of vraagtekens bevatten:
• Groen vinkje: De benodigde informatie is aanwezig en/of de aangeleverde informatie is correct.
• Uitroepteken: Extra aandacht vereist bij dit screeningsonderdeel.
• Vraagteken: De verificatie van de geleverde informatie is onmogelijk gebleken.

Met behulp van dit rapport kunt u als verhuurder een gegronde keuze maken bij het selecteren van een huurder. Alert blijven op verdachte zaken blijft – ondanks de Woontoets – uiteraard nodig.

De Woontoets: Privacy wordt gewaarborgd
Privacy wat betreft de persoonlijke informatie van de verhuurder en (potentiële) huurders is erg belangrijk. Bij de verwerking van de informatie van potentiële huurders wordt de privacy goed gewaarborgd. Wilt u precies weten hoe we dit doen? Lees dan ons privacy statement.

Voorkom vervelende verrassingen
De NVM Woontoets is een effectief en preventief middel tegen vervelende verrassingen voor de verhuurder. Het zorgt ervoor dat zowel de huurder als de verhuurder een juiste voorstelling van zaken hebben en dat aan de hand van feiten een gegronde keuze gemaakt kan worden. Voorkom vervelende situaties achteraf en laat een NVM Woontoets uitvoeren.

Vorige post

Volgende post