Menu

De vergewisplicht
in de zorg

Toekomstige fouten of opzettelijk disfunctioneren zijn lastige situaties om uit te bannen, maar je kunt nadelige gevolgen in veel gevallen voorkomen door te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Het is dan ook niet voor niets dat de vergewisplicht een prominente plek heeft in de Wkkgz.

Wat is de vergewisplicht?

De vergewisplicht is van kracht bij het aannemen van nieuwe zorgverleners en is onderdeel van de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit houdt in dat een zorgaanbieder de geschiktheid van iemand dient te controleren die beroepsmatig zorg gaat verlenen.

De werkgever kan nagaan hoe de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd en of zijn verleden geen negatieve invloed heeft op de manier waarop hij in de toekomst zorg zal verlenen aan cliënten. Het arbeidsverleden van de sollicitant wordt dus onderzocht.

De vergewisplicht geldt tevens voor uitzendkrachten, maar is niet verplicht voor vrijwilligers en mantelzorgers. Echter, mag een zorgaanbieder dit wél vrijwillig doen.

Hoe voldoe ik aan de vergewisplicht in de zorg?

Als zorgaanbieder kun je op verschillende manieren onderzoeken of een nieuwe medewerker geschikt is voor een functie. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Navraag doen over het functioneren van de zorgverlener bij eerdere werkgevers;
 • Verschillende registers raadplegen, zoals het BIG- of RGS-register of het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
 • Een rapport opvragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aanvragen . Sommige zorginstellingen zijn zelfs verplicht om dit te doen volgens de wet. Benieuwd voor welke instellingen dit geldt? Lees hier meer over de VOG in de zorg.

Voldoen aan de vergewisplicht met employment screening

Daarbij moet je als werkgever ook kunnen aantonen dat je de geschiktheid op een juiste manier hebt onderzocht. Alleen een VOG-aanvraag is onvoldoende omdat hiermee niet aan alle boven genoemde vereisten wordt voldaan. Employment screening biedt een legitieme oplossing waarmee je voldoet aan de vergewisplicht. Zo’n screening bestaat voor de meeste zorgfuncties uit:

 • Een onderzoek doen naar iemands arbeidsverleden, door bijvoorbeeld het opvragen van referenties bij een vorige werkgever;
 • het opvragen van een recent VOG. Hiermee achterhaal je of de kandidaat gedrag heeft vertoond dat een negatieve invloed heeft op het uitoefenen van een zorgfunctie;
 • het checken van iemand zijn BIG- en RGS-registratie. Zo ontdek je of iemand een wettelijk beschermde beroepstitel mag vervullen, of iemand functie specifieke sancties opgelegd heeft gekregen en zo ja welke.
Whitepaper over het screenen in de zorgsector

Met bijna anderhalf miljoen zorgverleners en zorgmedewerkers en miljoenen burgers die dagelijks afhankelijk zijn van hun expertise en ondersteuning, speelt de zorgsector een belangrijke rol in onze samenleving. In deze whitepaper leggen we uit waar je rekening mee moet houden wanneer je personeel in de zorgsector gaat screenen.

Download de whitepaper

Employment screening door Validata

 • Validata ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen.
 • Breed netwerk aan vertrouwde partners: Validata heeft een breed netwerk aan partners waardoor wij snel de juiste informatie kunnen verifiëren bij de bron.
 • Is specialist in personeel screenen: Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces met een optimale candidate experience.
 • Gespecialiseerd in het screenen van personeel in de zorg: Validata is zich goed bewust van de wet- en regelgeving waar zorginstellingen aan behoren te voldoen en heeft dan ook jarenlange ervaring met het screenen van medewerkers in de zorg.