Menu

BIG registratie

Het doel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen middels regels en tegelijkertijd patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Voor twaalf zorgberoepen is de BIG registratie verplicht.

Wat is een BIG registratie?

Het BIG register is een onderdeel van de Wet BIG. Dit is een wettelijk, online en openbaar register dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Enkel de zorgverleners die in het BIG-register voorkomen, mogen een beschermde beroepstitel gebruiken en de bijbehorende handelingen zelfstandig uitvoeren. 

Waarom een BIG registratie in de zorg?

Met bijna anderhalf miljoen zorgverleners en zorgmedewerkers en miljoenen burgers die dagelijks afhankelijk zijn van hun expertise en ondersteuning, speelt de zorgsector een belangrijke rol in onze samenleving. Het BIG-register geeft duidelijkheid over vakbekwaamheid (de juiste kwalificaties), je kan er dus vanuit gaan dat zij bekwaam en zorgvuldig zijn in hun werk. Dit draagt bij aan het doel van de Wet BIG om ervoor te zorgen dat iedereen kwalitatief goede zorg ontvangt.

Is een BIG registratie verplicht voor jouw medewerkers?

In het BIG register staan de gegevens van de volgende beroepen:

 • apotheker
 • arts
 • fysiotherapeut
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • klinisch technoloog
 • orthopedagoog-generalist
 • physician assistant
 • psychotherapeut
 • tandarts
 • verloskundige
 • verpleegkundige
 • specialisten en profielartsen in opleiding

Deze zorgverleners hebben dus een verplichte registratie in het BIG register nodig.

Eisen voor BIG registratie

Bovenstaande beroepen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een BIG registratie:

 • in het bezit zijn van een geldig beroepsdiploma
 • niet onder toezicht staan vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke toestand
 • geen beroepsbeperkende maatregel hebben
 • elke vijf jaar kunnen aantonen dat zij voldoen aan de criteria voor herregistratie
 • hebben betaald voor een registratieperiode van vijf jaar

Big registratie voor buitenlands personeel

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten rekening houden met aanvullende voorwaarden voor een BIG registratie. Zij komen namelijk alleen in aanmerking als het behaalde diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als een diploma dat behaald is in Nederland. Om dit te bepalen, moet het buitenlandse diploma officieel erkend worden. Hiervoor zijn verschillende procedures. Welke procedure geldt, is afhankelijk van de nationaliteit van de zorgverlener, het land waar het diploma is behaald en het beroep waar de aanvraag voor wordt ingediend.

Een BIG herregistratie

Een BIG registratie is slechts beperkt geldig, elke vijf jaar moet je opnieuw kunnen aantonen dat je aan de gestelde eisen wordt voldaan. Wanneer de registratie is verlopen, ontvangt de zorgverlener een oproep voor een herregistratie. Hiervoor wordt er gekeken of iemand voldoende werkervaring heeft aan de hand van een urennorm. Wanneer dit niet voldoende is, zal iemand aan scholingseisen moeten voldoen. Check de criteria om te kunnen herregistreren per beroep.

De herregistratie is belangrijk, omdat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat hun zorgverleners in deskundig zijn en blijven. Door periodiek opnieuw te registeren conform aan bepaalde criteria, wordt deze deskundigheid beter gewaarborgd en blijft het register actueel.

Whitepaper over het screenen in de zorgsector

Met bijna anderhalf miljoen zorgverleners en zorgmedewerkers en miljoenen burgers die dagelijks afhankelijk zijn van hun expertise en ondersteuning, speelt de zorgsector een belangrijke rol in onze samenleving. In deze whitepaper leggen we uit waar je rekening mee moet houden wanneer je personeel in de zorgsector gaat screenen.

Download de whitepaper

Employment screening door Validata

 • Validata ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen.
 • Breed netwerk aan vertrouwde partners: Validata heeft een breed netwerk aan partners waardoor wij snel de juiste informatie kunnen verifiëren bij de bron.
 • Is specialist in personeel screenen: Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces met een optimale candidate experience.
 • Gespecialiseerd in het screenen van personeel in de zorg: Validata is zich goed bewust van de wet- en regelgeving waar zorginstellingen aan behoren te voldoen en heeft dan ook jarenlange ervaring met het screenen van medewerkers in de zorg.