Menu

Zorgkwaliteit garanderen? Kies voor employment screening

Door zorgpersoneel te screenen, vermijd je onnodige risico's en verhoog je de betrouwbaarheid en kwaliteit binnen jouw zorginstelling. In deze whitepaper leggen we uit waar je rekening mee moet houden wanneer je personeel in de zorgsector gaat screenen.

Belang van screenen voor de zorgsector

Met bijna anderhalf miljoen zorgverleners en zorgmedewerkers en miljoenen burgers die dagelijks afhankelijk zijn van hun expertise en ondersteuning, speelt de zorgsector een belangrijke rol in onze samenleving. Het is niet voor niets dat de vergewisplicht een prominente plek heeft gekregen in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Om dat continu te kunnen garanderen, starten veel zorginstellingen met pre-employment screening. Dit houdt in het screenen van sollicitant voorafgaand aan de indiensttreding door bijvoorbeeld het checken van referenties, een opleiding of diploma. Daarnaast neemt de vraag naar screenen snel toe door wetgeving en te behalen accreditaties.

Whitepaper over het screenen in de zorgsector

In steeds meer zorginstellingen groeit het bewustzijn dat screenen bijdraagt aan goede zorgkwaliteit en meer integriteit. Toch blijkt het lastig om hier de juiste vorm voor te vinden. In onze whitepaper gaan we verder in op de onderstaande onderwerpen:

  • Employment screening in de zorg: Hoe kan jij employment screening inzetten om onnodige risico’s te beperken?
  • Actuele wetgeving: Volgens de vergewisplicht in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorginstellingen verplicht om de geschiktheid van nieuwe zorgverleners te onderzoeken.
  • Accreditaties en keurmerken in de zorg: Middels screening helpen wij jouw organisatie voldoen aan de richtlijnen van de NIAZ en JCI.
Download de whitepaper
Whitepaper zorgkwaliteit garanderen? Kies voor employment screening