Menu

Screening voor multinationals: een complexe puzzel

Wanneer multinationals besluiten om te gaan screenen, hebben zij automatisch te maken met verschillende vestigingslanden, andere wet- en regelgeving, culturen en persoonsgegevens. Onze whitepaper bespreekt de zaken waar u in ieder geval rekening mee moet houden bij het screenen in verschillende landen.

Internationaal screenen voor dochterondernemingen

Europa, met zoveel verschillende landen en culturen, blijkt een complex continent om alle relevante data snel en efficiënt te kunnen verzamelen. Logischerwijs kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verschillende landen in de mate waarin employment screening wordt geaccepteerd, welke screening checks zijn toegestaan en welke data daarvoor beschikbaar is.

Whitepaper over het screenen voor mutlinationals met dochterondernemingen op verschillende locaties

Wanneer een multinational actief is in veel verschillende landen en uiteenlopende internationale medewerkers in dienst heeft, is het op orde krijgen van employment screening een stevige uitdaging. In deze whitepaper gaan we verder in op de volgende onderwerpen:

  • De voorwaarden voor internationale employment screening: Voor elke internationaal opererende organisatie, zijn er drie punten bepalend voor het gemak en succes waarmee employment screening kan worden uitgevoerd.
  • (Inter)nationale wet- en regelgeving: Aan welke lokale (privacy) wetgeving moet je voldoen?
  • Het managen van internationale employment screening: Het is van belang dat je de screening op internationaal niveau efficiënt kan laten verlopen waarbij je voldoet aan de actuele AVG-richtlijnen. Maar hoe doe je dit efficiënt?
Download de whitepaper
Whitepaper employment screening voor multinationals: een complexe puzzel