Menu

Zware functies? Zwaarder screenen!

Samenwerking Validata & Hoffmann

Validata is gespecialiseerd in het valideren van (persoons)gegevens. Het geautomatiseerde proces van gegevensverificatie is voor de meeste functies binnen bedrijven voldoende. Echter, in risicovolle functies is het belangrijk dat er een intensievere screening plaatsvindt ter preventie van mogelijke incidenten en crises. Daarvoor werkt Validata samen met Hoffmann.

De werkzaamheden van Hoffmann gaan verder waar het proces van dataverificatie stopt. Dit varieert van het maken van een screeningsbeleid tot het interviewen van kandidaten en/of referenties. Hoffmann streeft ernaar bedrijven te ondersteunen in het creëren van ‘een werkomgeving waarin het risico op fraude, diefstal en corruptie, maar ook op pesten of agressie tot een minimum beperkt is’.

Hoffmann Risicomethode

Validata biedt de mogelijkheid om de pre- en in employmentscreenings uit te breiden met de Hoffmann Risicomethode. Hierbij worden mogelijke (integriteits-)risico’s in kaart gebracht, zoals het lekken of doorverkopen van informatie, diefstal, ongewenste nevenactiviteiten en spionage.

Aan de hand van het persoonlijke gesprek dat volgt met zowel de kandidaat als eventuele referenten, wordt op objectieve wijze vastgesteld of de kandidaat een verhoogd integriteitsrisico oplevert voor de functie waarvoor de kandidaat wordt gescreend.

De uitslag van dit onderzoek wordt – net zoals alle overige screeningsonderdelen – teruggekoppeld in de beveiligde omgeving van Validata en is hierdoor ook terug te vinden als onderdeel van het screeningsrapport.

uitgelicht hoffman logo

Waarom Hoffmann Risicomethode?

De combinatie tussen gegevensverificatie en intensiever achtergrondonderzoek geeft een compleet beeld van een persoon. Het is een gouden hulpmiddel om risico’s te beperken. Dit is extra belangrijk voor zwaardere risicofuncties, op het niveau waarbij incidenten en crises gevolgen kunnen hebben voor het gehele bedrijf of de reputatie van de organisatie. Hoffmann biedt meerdere screeningsvormen, oplopend in risiconiveau. De zwaarte van de screening hangt af van het risico van de functie en dient altijd hiermee in overeenstemming te zijn.