Menu

equensWorldline vond betrouwbare partner voor screeningsproces

Verplichte gegevens snel en adequaat verifiëren

equensWorldline is een van de grootste betalingsverwerkers van Europe. Binnen de eurozone heeft equensWorldline een marktaandeel van maar liefst 12,5%. Vanwege hun dienstverlening zijn zij onderhevig aan wet- en regelgeving voor financiële dienstverlening, waaronder de Wet financieel toezicht (Wft). Vanuit de Wft is het verplicht dat een werkgever checkt of iemand ooit failliet is verklaard, of iemand betrouwbaar is en is het verplicht een VOG op te vragen.

Betrouwbare & professionele partij

Om deze verplichte gegevens snel en adequaat te verifiëren, was equensWorldline op zoek naar een betrouwbare, professionele partij die voor een groot deel het screeningsproces uit handen kon nemen. Daarbij was het van belang de volgende twee aandachtspunten in ogenschouw te nemen.

  1. De transparantie en overzichtelijkheid van het screeningsproces
    equensWorldline moet het screeningsproces o.a. kunnen verantwoorden aan toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de cardschemes MasterCard en VISA Card.
  2. De mogelijkheid om het screeningsproces volledig af te stemmen op het screeningsbeleid
    equensWorldline bepaald per functie welke screeningsonderdelen er gecheckt moeten worden. Bij sommige functies hoort een zwaardere screeningsprofiel die – naast generieke screeningsondelen – ook specifieke checks bevat. Bovendien moeten, gelet op het internationale werkveld van equensWorldline, alle screeningsprofielen in overeenstemming zijn met lokale wetgeving.

Validata doet waarvoor wij met hen in zee zijn gegaan! Validata ontzorgt equensWorldline al jaren in een belangrijk deel van het algehele onboardingproces van zowel nationaal als internationaal personeel.

Jean-Paul Haack – CFE equensWorldline

‘Door constructief overleg, met ons meedenken en een flexibele houding worden door Validata bijvoorbeeld aanpassingen in bestaande screeningsprofielen of de creatie van nieuwe screeningsprofielen zeer snel gerealiseerd. De website is overzichtelijk en klantvriendelijk ingericht en daar waar nodig is de afdeling Support goed bereikbaar voor eventuele ondersteuning’, aldus Jean-Paul Haack.

Kwaliteitsverbetering op screeningsgebied

Zo heeft Validata bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering op screeningsgebied. Door het outsourcen van het screeningsvraagstuk, heeft equensWorldline hun personeelsscreening nu goed op orde en kunnen zij zich volledig richten op hun primaire taken.