Menu

Zorgaanbieder? Denk aan jouw vergewisplicht

Ben jij actief binnen de zorg? Dan kan de vergewisplicht jou niet zijn ontgaan. Dit is onderdeel van de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz). Maar, wat is de vergewisplicht? En, hoe ga je hier als zorgaanbieder mee om? Hieronder lees je meer over de vergewisplicht in de zorg.

Hoe voldoe je aan de vergewisplicht?

Zorgfuncties vereisen personeel dat in staat is goede zorg te verlenen. Daarom is het voor een zorgaanbieder verplicht om bepaalde gegevens – zoals het werkverleden – van nieuwe werknemers te controleren. Dit heet de vergewisplicht. Als zorgaanbieder kun je op verschillende manieren onderzoeken of een nieuwe zorgverlener geschikt is, door deze persoon te screenen. Zo kun je bijvoorbeeld:

  • Navraag doen over het functioneren van de zorgverlener bij eerdere werkgevers;
  • Verschillende registers raadplegen, zoals het BIG- of RGS-register of het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
  • Een rapport opvragen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) opvragen. Voor sommige zorginstellingen is dit zelfs verplicht.

Inrichten vergewisplicht

Bij de vergewisplicht hoort veel administratie. Welke gegevens van potentiële werknemers zijn voor de organisatie relevant om te checken? Een arts mag immers op andere onderdelen gescreend worden dan een servicedeskmedewerker. En hoe voorkom je willekeur in het screeningsproces? Die ene arts die 15 jaar voor een ander ziekenhuis heeft gewerkt is vast vakbekwaam, integer en betrouwbaar, maar dient óók gescreend te worden. Zo zijn vele vragen die jullie jezelf dienen te stellen, voordat de vergewisplicht goed en structureel kan worden nageleefd. Daarnaast is er ook nog allerlei privacy wet- en regelgeving waaraan je jezelf dient te houden.

Validata helpt bij screenen

Validata neemt het screenen van nieuwe zorgverleners uit handen. Niet alleen wordt de screening zorgvuldiger uitgevoerd, maar je voldoet ook direct aan geldende privacy wet- en regelgeving. Je ontvangt na afloop van de screening een overzichtelijk screeningsrapport, die je kunt opnemen in het personeelsdossier. Indien er onverhoopt toch een incident plaatsvindt, dan heb je in ieder geval alles op orde. Mensen bepalen het succes van jullie organisatie en screenen helpt daarbij; het biedt meer zekerheid over het aannemen van de juiste personen.