Menu

Vergewisplicht in de zorg

Een arts zonder diploma aan het werk. Het is bijna ondenkbaar sinds het invoeren van de vergewisplicht. Toch staat er af en toe een bericht op de voorpagina’s die gaan over ‘artsen’ die jaren lang mensen behandelen zonder daarvoor de juiste papieren te hebben. Hieruit blijkt dat de vergewisplicht nog niet overal vorm heeft gekregen, maar het toont wel het belang van de vergewisplicht aan.

De vergewisplicht

Toekomstige fouten of opzettelijk disfunctioneren is lastig uit te bannen, maar door je huiswerk van tevoren te doen kun je veel ellende voorkomen. Het is niet voor niets dat de vergewisplicht een prominente plek heeft gekregen in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Hoe pak je de vergewisplicht aan?  

De manier waarop de vergwisplicht daadwerkelijk wordt ingevuld kun je grotendeels zelf bepalen. Een goede toets bestaat voor de meeste zorgfuncties uit:

  • onderzoek te doen naar iemands arbeidsverleden, door bijvoorbeeld het opvragen van referenties bij een vorige werkgever; 
  • een recent VOG opvragen. Hiermee achterhaal je of de kandidaat gedrag heeft vertoond dat een negatieve invloed heeft op het uitoefenen van een zorgfunctie.
  • iemands BIG- en RGS-registratie te checken. Zo ontdek je of en welke functiespecifieke sancties iemand opgelegd heeft gekregen.

Personeelsscreening

De uitvoering van een gedegen personeelsscreening in lijn met bovenstaande onderdelen moet eigenlijk een vanzelfsprekendheid zijn voor iedere werkgever in de zorg. Met een goed doordacht beleid op gebied van employment screening voldoen je uitstekend aan de vergewisplicht.