Menu

Sollicitanten screenen

Het screenen van sollicitanten is een manier om risico’s te beperken. Wanneer je een zakelijke relatie aangaat, wil je immers zeker weten met wie je zaken doet. Het niet integer handelen van werknemers kan nare gevolgen hebben voor een organisatie. Denk aan financiële, maar ook reputatie schade en zelfs maatschappelijke impact.

Wat houdt het screenen van sollicitanten precies in?

Het screenen van kandidaten bij indiensttreding heet ook wel pre-employment screening. Tijdens dit screeningsproces worden de belangrijke gegevens met betrekking tot de uitoefening van de functie van een potentiële werknemer geverifieerd. Denk aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een medewerker van een kinderdagverblijf. Door het screenen van sollicitanten ben je goed geïnformeerd en kan je weloverwogen wervingsbeslissingen maken. 

Waarom is het screenen van kandidaten belangrijk?

Een duidelijke reden om te starten met screenen, is de motivatie om risico’s te beperken. Echter zijn er meer drijfveren, zoals de wettelijke verplichting die in sommige sectoren geldt. Hieronder lichten we verschillende redenen toe:

  • Risicomanagement: Vooraf investeren in het screenen van sollicitanten, biedt op lange termijn grote toegevoegde waarde. Door hun relevante persoonsgegevens objectief te checken, weet jij zeker wie je aanneemt en komen mogelijke risico’s boven water.
  • Mis-hire, of ook wel bad hire: In de huidige arbeidsmarkt is het vaak snel schakelen om als winnaar uit de strijd te komen, maar misschien heb je de andere kant van de medaille ook al eens meegemaakt. Een medewerker die feilloos door het sollicitatiegesprek kwam, maar in werkelijkheid de kantjes er vanaf loopt. Dit wil je te allen tijde voorkomen.
  • Kwaliteitsmanagement: Sollicitatiegesprekken blijven het belangrijkste middel om een indruk te krijgen of een kandidaat goed binnen jouw bedrijfscultuur zou passen, maar door screening toe te voegen aan het wervingsproces, zorg je dat de kwaliteit en integriteit binnen jouw organisatie gewaarborgd blijven.
  • (Toenemende) Wet- en regelgeving: De wet- en regelgeving rondom (het aannemen van) personeel neemt vluchtig toe. Het kan een complex proces zijn om hier aan te voldoen, zeker omdat je de focus op jouw core business niet wilt verliezen. Het uitbesteden aan een professionele screeningspartij betekent dat jij altijd voldoet aan relevante wet- en regelgeving en een partij inschakelt die hier ervaring mee heeft.
De basis van employment screening

In onze whitepaper wordt behandelen we de basis van screening aan de hand van de volgende vragen:

1. Wat is employment screening?
2. Waarom is screenen belangrijk?
3. Wie wordt er gescreend?
4. Wanneer start je met employment screening?
5. Waar vindt de screening plaats?
6. Welke vorm past bij jouw organisatie

Download de whitepaper

Waar moet je op letten bij het screenen van kandidaten?

De onderdelen van een screening zijn deels afhankelijk van de sector en functie waarin iemand gaat werken.

  • Sector
    Het screenen van kandidaten is verstandig, of je nu werkzaam bent binnen de financiële dienstverlening , de overheid , retail of in de IT-sector . Echter, gelden er voor sommige sectoren wettelijke eisen voor het aannemen van personeel. Denk bijvoorbeeld aan de zorg sector, waar de vergewisplicht het verplicht stelt dat de BIG-registratie van zorgverleners gecheckt moet worden.
  • Functie
    Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met het feit dat je als organisatie proportioneel dient te screenen. De informatie die wordt opgevraagd tijdens een screening dient in verhouding te staan tot het risico van de functie waarvoor de screening wordt verricht. Zo wordt de kassier bij een supermarkt bijvoorbeeld minder uitgebreid gescreend dan de directeur van hetzelfde bedrijf.

Welke functies screenen?

Een screening is aan te raden voor integriteitsgevoelige functies. Het is daarom interessant om de risico’s te inventariseren per functie. Wanneer een persoon werkt met kwetsbare groepen (zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen met een beperking) heerst er bijvoorbeeld een risico van misbruik. Zoals eerder vermeld, verschillen de risico’s per sector en functie. Justis, screeningsautoriteit in Nederland, heeft hier een tabel voor opgemaakt, die de risico’s per functie uitlicht.

Daarbij is het goed om te vermelden dat het hier niet alleen om vast personeel gaat. Het is verstandig om ook interims, zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires te screenen.

Organisaties die hun sollicitanten screenen met Validata

ABN AMRO logo png