Menu

Integriteit en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Employment Screening is een vorm van risicomanagement, waarbij feitelijke gegevens van de (toekomstige) werknemers worden gecheckt. Iemands integriteit wordt middels het verifiëren van feitelijke gegevens echter maar deels meegenomen, terwijl dit een belangrijke graadmeter is voor een betrouwbare samenwerking of transactie. Hoe pak je dit aan?

Employment Screening

Employment Screening is een vorm van risicomanagement, waarbij feitelijke gegevens van de (toekomstige) werknemers worden gecheckt. Iemands integriteit wordt middels het verifiëren van feitelijke gegevens echter maar deels meegenomen, terwijl dit een belangrijke graadmeter is voor een betrouwbare samenwerking of transactie. Hoe pak je dit aan?

Integriteitsverklaring

Om als werkgever norm overschrijdend gedrag inzichtelijk te maken, raadt Validata opdrachtgevers waar mogelijk aan om een integriteitsverklaring te laten ondertekenen en deze te combineren met enkele andere checks. Een eigen verklaring is een relatief goedkope vorm van screenen om risico’s te managen. 100% uitsluiten van fraude is een utopie, maar het verminderen van risico is een grote stap in de goede richting. Aanvullende checks zijn mogelijk en hangen deels af van de proportionaliteit die bij de functie past. Een VOG ligt steeds vaker voor de hand; hiermee wordt iemands relevante, strafrechtelijke verleden onderzocht. De integriteitsverklaring kan gezien worden als een aanvulling op dit strafrechtelijke achtergrondonderzoek.

De integriteitsverklaring bestaat uit een gestandaardiseerde set van vragen, welke wordt ondertekend en daarmee een rechtsgeldig document vormt. Mocht zich een incident voordoen tijdens de samenwerking, dan kun je als opdrachtgever aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de relevante gegevens te verifiëren voordat je met iemand in zee gaat.

Integriteitsverklaring Validata

Validata heeft een standaard integriteitsverklaring die eenvoudig te gebruiken is als onderdeel van de screening. Indien je zelf een specifieke integriteitsverklaring of gedragscode hebt en die voorafgaand aan de indiensttreding wil laten tekenen, dan kan deze in het screeningsproces via Validata gedigitaliseerd worden.