Menu

Identiteitsfraude en verificatieplicht

De Nederlandse Fraudehelpdesk ontving in 2020 ongeveer 350.000 meldingen met een geschatte totaal schade van dik 40 miljoen Euro. In de top 3 van fraudemeldingen staat identiteitsfraude bovenaan, vooral gestuwd door de hulpvragen van zogenaamde vrienden via WhatsApp. Andere cijfers tonen aan dat er dagelijks meer dan 1000 identiteitsbewijzen als vermist of gestolen worden opgegeven. Helaas blijkt identiteitsfraude dus een veelvoorkomend en groeiend probleem. 

Identiteitsplicht van werkgevers

Als werkgever wil je weten met wie je te maken hebt. Sterker nog, als werkgever heb je zelfs een identificatieplicht (bron: Rijksoverheid). De identiteit van jullie medewerkers moet gecontroleerd zijn wanneer zij in dienst treden. Deze identificatieplicht bestaat uit drie onderdelen:

  • Verificatieplicht: Een werkgever dient het identiteitsdocument te controleren op echtheidskenmerken.
  • Bewaarplicht: Een werkgever dient een kopie te maken van het identiteitsdocument en deze te bewaren tot ten minste 5 jaar na uitdiensttreding van de werknemer.
  • Zorgplicht: Werknemers dienen een geldig identiteitsdocument bij zich te dragen op de werkvloer.

Verificatieplicht

Het belangrijkste onderdeel van de identificatieplicht is de verificatieplicht. Het is een proces dat meestal dor HR wordt uitgevoerd. De verificatieplicht bestaat uit twee onderdelen:  

  • Een controle op de persoon. Hiermee controleer je of het identiteitsdocument overeenkomt met de persoon die voor je staat.
  • Een controle van het document zelf. Klopt het document wel? Deze verificatie kan gedaan worden met bijvoorbeeld de DutchID-app (een app voor het controleren van een Nederlandse ID-kaart of paspoort).  

Verificatieplicht geautomatiseerd

Het feitelijk verifiëren van een identiteitsdocument is, gezien de cijfers rondom identiteitsfraude, van groot belang om zeker te weten dat het document niet vervalst is. Maar dan weet u nog niet of het identiteitsdocument is geregistreerd als gestolen of vermist. Ook is het lastig om buitenlandse identiteitsdocumenten te verifiëren op echtheidskenmerken. Bovendien heb je er bij grote getalen een dagtaak aan om alle identiteitsdocumenten te verifiëren. En – om willekeur te voorkomen – is het sporadisch verifiëren van identiteitsdocumenten uit den boze.

Vanwege het belang voor de werkgever om bij iedere nieuwe medewerker ook het document zelf goed te toetsen, heeft Validata de verificatie hiervan geautomatiseerd. Hierbij wordt je als werkgever ontlast, omdat de persoon zelf een scan zijn/haar identiteitsdocument uploadt in onze beveiligde omgeving. Niet alleen wordt het document getoetst op echtheid, maar tevens wordt gecheckt of het document niet geregistreerd staat als gestolen of vermist en wordt er indien nodig een signaal afgegeven over de aanstaande vervaldatum van het document.

Innovatie in Valluga

Binnen Valluga, het nieuwste screeningplatform van Validata, wordt spoedig de mogelijkheid geboden om de niet alleen het document te checken, maar tevens de directe koppeling te maken naar de persoon zelf. Zo wordt ook de controle op de persoon meteen meegenomen. Dit is een mooie vooruitgang voor bepaalde sectoren waarin medewerkers snel inzetbaar moeten zijn, maar in deze tijd waarin we veel op afstand werken biedt deze innovatie ook uitkomst. De uitkomst en informatie wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in een screeningsrapport.

Goed om te aanvullend te benadrukken is dat Validata bij alle software- en procesontwikkeling privacy-by-design toepast en tevens ISO-27001 gecertificeerd is. Zo worden omwille van veiligheids- en privacy redenen alle scans van ID bewijzen binnen een maand verwijderd.