Menu

Employment screening in de zorg

Helaas komt fraude ook voor in de zorg. De integriteit en kwaliteit van het personeel is echter niet alleen van belang op het hoogste niveau maar overal binnen de instelling. Ook op de werkvloer is integer, betrouwbaar en bekwaam personeel essentieel. Hoe borg je integer handelen binnen uw organisatie?

Wkkgz

Ter bevordering van integriteit en kwaliteit in de zorg, is in 2016 de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ingegaan, waar de vergewisplicht onderdeel van uitmaakt. Deze wet zorgt ook voor een aantal andere regels, waarmee je de integriteit en kwaliteit van jouw zorgpersoneel kunt borgen:

  • Vergewisplicht: Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Wkkgz als het aankomt op integriteit en kwaliteit in de zorg. De vergewisplicht houdt in dat u bij het aannemen van nieuwe zorgverleners moet checken hoe deze personen in het verleden hebben gefunctioneerd.
  • Verplichte VOG: Voor bepaalde zorgaanbieders is het sinds de invoering van de Wkkgz verplicht om een VOG (met profiel 45) op te vragen bij nieuwe medewerkers.
  • Verplichte meldplicht ontslag: Het is verplicht geworden om ontslag door ernstig disfunctioneren binnen drie (werk)dagen te melden bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Employment screening

Bovenstaande maatregelen kunnen uitstekend worden geborgd via een beleid gericht op employment screening van het nieuwe personeel. Hiermee sturen jullie als organisatie effectief op een hogere kwaliteit en integriteit. Gelukkig zijn er steeds meer zorgaanbieders die hiermee aan te slag gaan, maar helaas nog niet alle zorgaanbieders. Het wordt vaak gezien als wéér een regel waaraan zorgaanbieders moeten voldoen en het brengt daarbij ook veel administratieve rompslomp met zich mee. Hierdoor krijgt het correct borgen van de Wkkgz en met name de Vergewisplicht vaak geen prioriteit.

Validata biedt uitkomst

Validata is gespecialiseerd in employment screening. Met ons online platform en gerichte dienstverlening zorgen wij ervoor dat jullie als organisatie de vergewisplicht en andere onderdelen gericht op kwaliteit en integriteit goed kunnen borgen.  

Meer weten over het borgen van kwaliteit en integriteit binnen jullie organisatie?

In onze whitepapers lees je alles over personeelsscreening en hoe dit leidt betrouwbaar en integer personeel. Voor vragen kun je uiteraard ook direct contact met ons opnemen.