Menu

Wat is een VOG en waarom moet je dit aanvragen?

Wat zijn de VOG eisen?

Benieuwd aan welke eisen je moet voldoen om succesvol een VOG aan te kunnen vragen als persoon of rechtspersoon? In dit artikel bespreken we wat een VOG is, waarom deze aangevraagd dient te worden en wanneer deze wordt afgegeven. Verder bekijken we wat Validata voor jou kan betekenen bij het aanvragen van een VOG.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen probleem vormt voor het vervullen van een functie of specifieke taak. Een VOG kan worden afgegeven aan:

  1. Een persoon
  2. Een rechtspersoon

Bij een persoon heeft dit betrekking op een nieuwe functie en een rechtspersoon kan door middel van een VOG aantonen dat het een integer bedrijf of organisatie is. Dit is bruikbare informatie voor partners, overheden en andere betrokken bedrijven.

Waarom een VOG aanvragen?

Voor een aantal functies is het aanvragen van een VOG verplicht. Dit is vooral het geval bij functies waarbij de kandidaat te maken gaat krijgen met kwetsbare personen, zoals ouderen en kinderen. Een rechtspersoon kan door een VOG aantonen dat het een betrouwbare organisatie is.

Wanneer wordt een VOG afgegeven?

Een persoon krijgt een VOG als hij of zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant zou kunnen zijn voor de toekomstige baan. Een persoon zonder strafblad zal geen problemen tegenkomen bij de VOG-aanvraag. Mocht er wel een strafblad aanwezig zijn dan worden deze strafbare feiten nader bekeken.

Als uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte rechtspersoon en de natuurlijke personen met de hoogste functies in de organisatie geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, dan wordt de VOG in ieder geval afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn met betrekking tot het doel van de aanvraag.

Ondersteunen bij een digitale VOG-aanvraag

Door middel van een screeningsprofiel kunnen wij digitaal een VOG-aanvraag voor jou klaarzetten. Hierbij bieden wij ook verdere begeleiding. Zo ondersteunen wij ook bij het aanvragen van een buitenlands equivalent van de VOG. De kosten van de VOG wordt rechtstreeks afgerekend met de uitgevende instantie.