Menu

Diplomafraude komt vaker voor dan gedacht

Wat houdt diplomafraude in? En hoe is het te voorkomen?

Diplomafraude, wat houdt het precies in?

Diplomafraude komt steeds vaker voor. Er worden bijvoorbeeld onwaarheden over behaalde diploma’s of titels opgenomen in het CV. Of er wordt zelfs een vervalst of gestolen diploma verstuurd naar een (potentiële) werkgever. Maar hoe weet je als organisatie of je een officieel document voor je hebt en geen vervalsing? Een vals diploma is tegenwoordig nauwelijks van echt te onderscheiden.

Diploma mills, wat zijn dit voor organisaties?

De internationale term ‘diploma mill’ staat voor een organisatie die zich onterecht voordoet als onderwijsinstelling, om zich vervolgens bezig te houden met de verkoop van valse diploma’s en academische graden. Het gaat hier dus om het leveren van een diploma zonder dat daarvoor een opleiding is afgerond. Niet alleen het namaken of vervalsen van diploma’s is strafbaar – oftewel valsheid in geschrifte – maar ook de verkoop van valse of gestolen diploma’s – oftewel heling.

Diploma mills

Diplomafraude blijft een strafbaar feit

Diplomafraude is een serieuze zaak die net als andere vormen van fraude strafbaar wordt gesteld in art 326 van het Wetboek van Strafrecht. Wanneer diplomafraude onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek, dan hangt een fraudeur een maximale gevangenisstraf boven het hoofd van vier jaar, een forse boete van maximaal 74.000 euro, een leer- of werkstraf, of een combinatie van deze maatregelen.

Zowel het kopen als gebruiken van een vals of gestolen diploma is strafbaar. Daarnaast brengt het een aantal risico’s met zich mee voor de werkgever:

 • Financiële schade
  Voor een werkgever is daarmee de kous nog niet af. Volgens verschillende onderzoeken bedragen de geschatte kosten van een mishire zo’n 30% van iemands jaarsalaris.
 • Imagoschade
  Bovendien kan zo’n situatie leiden tot imagoschade voor een organisatie. Hoewel het immateriële schade betreft, kan er ook aanvullende schade bij komen kijken, bijvoorbeeld door het mislopen van nieuwe opdrachten of beëindigen bestaande samenwerkingen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Om diplomafraude te voorkomen lijkt het checken van het document op echtheidskenmerken een slimme zet. Maar zoiets is zeer specialistisch werk. En ‘diploma mills’ blijken zo goed in het vervalsen van de door hen uitgegeven diploma’s, dat deze zonder deskundige kijk vaak als echt diploma worden beoordeeld.

Wanneer het Nederlandse diploma’s betreft, heb je als organisatie grote kans op succesvolle authenticatie door het toepassen van bronverificatie:

 • Reguliere opleiding
  Wanneer de (potentiële) medewerker een reguliere opleiding heeft gevolgd, is alle informatie over behaalde diploma’s beschikbaar bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Particuliere opleiding
  Wanneer de (potentiële) medewerker een particuliere opleiding heeft gevolgd, kan er contact worden opgenomen met de onderwijsinstelling waar de opleiding is afgerond en het diploma is afgegeven.

Internationale diploma verificatie

Om internationale diploma’s te verifiëren, werkt Validata nauw samen met partners Nuffic en Qualification Check.

Nuffic commercial integration partner logo

Samenwerking met Nuffic

Jaarlijks waardeert Nuffic duizenden diploma’s in opdracht van o.a. hoger onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en particulieren. De Nederlandse organisatie is gevestigd in Den Haag en zet zich in voor de internationalisering in het onderwijs.

Bij Nuffic worden internationale diploma’s altijd behandeld door een expert en native speaker. De authenticiteit en geldigheid van de documenten worden onderzocht en geconstateerd door specialisten. Dat wilt zeggen dat er in feite geen sprake is van bronverificatie. Wel geven zij in het screeningsrapport aan wat het Nederlands equivalent is van het behaalde internationale diploma. Dit wordt gedaan in termen van opleidingsniveau, bijvoorbeeld een universitair of Hbo-diploma.

Voor Nuffic’s internationale diploma verificatie, zal de (potentiële) medewerker zelf een scan of foto van het diploma moeten uploaden. Er ligt dus meer verantwoordelijkheid bij de kandidaat.

Samenwerking met Qualification Check

Validata werkt samen met Qualification Check voor toegang tot internationale registers die buitenlandse diploma’s verifiëren. Zij beschikken over alle benodigde informatie om rechtstreeks iemands opleiding te verifiëren bij verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten overal ter wereld.

Een groot voordeel van de werkwijze van Qualification Check is dat zij rechtstreeks bij de bron verifiëren. Daarbij moet vermeld worden dat Validata afhankelijk is van terugkoppeling van het instituut. Dit zou kunnen leiden tot een langere doorlooptijd van screenings. Tot slot zijn de kosten voor de diploma check via Qualification Check onvoorspelbaar. Bovenop de kosten voor hun services, rekenen sommige opleidingsinstituten individuele tarieven voor de verificatie.