Menu

Diploma mills. Personeel met een gekocht diploma.

Hoe voorkom je dat? Validata biedt geautomatiseerde diplomaverificatie

Diploma mills. Personeel met een gekocht diploma. Hoe voorkom je dat?

Diplomafraude. Dat is waar veel werkgevers bang voor zijn. Een werknemer blijkt na indiensttreding niet over de juiste papieren te beschikken voor de betreffende functie en – erger nog – liegt hier bewust over. Het checken van het diploma is daarom een vast onderdeel in veel on-boardingsprocessen, maar hoe weet je dat het diploma niet is verstrekt door een zogenaamde diploma mill?

Wat is een diploma mill?

Een diploma mill is een internationaal gebruikte verzamelnaam voor instanties die zich bezighouden met de verkoop van diploma’s en academische graden. Het diploma wordt dus verstrekt, zonder dat er daadwerkelijk een opleiding is gevolgd. Zowel het maken, verkopen als kopen van valse diploma’s is strafbaar.

Diploma mills

Gevolgen van diplomafraude

Wanneer diplomafraude aan het licht komt, biedt dit in de meeste gevallen voldoende grond voor ontslag op staande voet. Daarnaast kan het in een strafrechtzaak worden bestraft met zeven jaar gevangenisstraf, een forse boete, en/of een leer- of werkstraf. Maar dan heeft deze persoon uw organisatie al veel geld gekost.

De kosten van een mishire worden in verschillende onderzoeken geschat op 30% van iemands jaarsalaris. Kosten in deze categorie kunnen met name voor kleine bedrijven de strop betekenen.

Hoe kan je diplomafraude voorkomen?

Om diplomafraude te voorkomen, kan je het diploma verifiëren op echtheidskenmerken. Dit is al een opgave op zich en het vraagt om expertise. Bovendien gaan diploma mills zo geraffineerd te werk, dat valse diploma’s voor leken moeilijk van echt te onderscheiden zijn.

Daarom is het aan te raden iemands hoogst genoten opleiding bij de bron te checken, door direct contact op te nemen met het instituut waar de opleiding is afgerond. In Nederland zijn er twee manieren waarop deze zogenoemde bronverificatie uitgevoerd kan worden:

 1. Reguliere opleiding
  Indien betrokkene een reguliere opleiding heeft gevolgd, is alle informatie over het wel/niet behalen van het diploma ook beschikbaar bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 2. Particuliere opleiding
  Wanneer betrokkene een particuliere opleiding heeft afgerond, dient verificatie van het diploma bij het instituut zelf plaats te vinden.

Diplomafraude met buitenlandse diploma’s

Diplomaverificatie in het buitenland is ingewikkelder. Er is immers niet alleen sprake van een taalbarrière, maar ook van een niveauverschil. Een universitaire graad uit Chili is qua opleidingsniveau in Nederland wellicht gelijk aan een HBO-opleiding in Nederland. Validata werkt daarom samen met Qualification Check en Nuffic.

Qualification Check biedt bronverificatie van allerlei opleidingen, overal ter wereld. Zij beschikken over alle benodigde informatie om rechtstreeks iemands opleiding te verifiëren bij verschillende, geaccrediteerde opleidingsinstituten.

Voordelen

 • Bronverificatie

Nadelen

 • Validata is afhankelijk van terugkoppeling van het instituut. Dit kan leiden tot een langere doorlooptijd van screenings.
 • De kosten zijn onvoorspelbaar. Bovenop de kosten voor Qualification Check rekenen sommige opleidingsinstituten individuele tarieven voor de verificatie.

Samenwerking met Nuffic

Nuffic is een Nederlandse organisatie gevestigd in Den Haag. Hier werken mensen met verschillende nationaliteiten. Doordat er zoveel verschillende nationaliteiten werken, is er geen taalbarrière bij het verifiëren van het diploma. Zij hebben de expertise om diploma’s op basis van een scan te verifiëren.

Voordelen

 • Checkt het betreffende instituut om na te gaan of het geen diploma mill betreft
 • Rechtstreekse terugkoppeling in het systeem van Validata
 • Equivalent van het Nederlandse opleidingsniveau wordt teruggekoppeld op het rapport
 • Een native speaker beoordeelt de diploma’s

Nadelen

 • Betrokkene dient een scan van het diploma te uploaden
 • Geen bronverificatie

Validata biedt geautomatiseerde diplomaverificatie

Om diplomafraude te voorkomen, nemen veel bedrijven een diplomaverificatie op als onderdeel van hun pre-employment screeningsprofiel. Met Validata’s software kan je gemakkelijk het gehele screeningsproces automatiseren en ontvangt je een overzichtelijke terugkoppeling in de vorm van een screeningsrapport.

Validata assisteert graag bij de vragen die jij hebt