Nijmegen mag doorgaan met screenen ‘foute’ huurders

Mensen met een crimineel verleden of bekendstaan als overlastgever, kunnen worden geweerd uit de wijk Zwanenveld en de twee Nijmeegse woonwagencentra.

Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bepaald. De gemeente Nijmegen en de woningcorporaties hebben toestemming om door te gaan met screenen van ‘foute’ huurders. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er te veel overlastgevers en criminelen bijeen gaan wonen.

‘Verregaande maatregel’
Het gaat om het weigeren van mensen - vanaf 16 jaar - die zich nieuw in Zwanenveld (om precies te zijn het gebied rondom de 40e straten) of op een van de woonwagencentra willen vestigen. ,,Het is een zeer verregaande maatregel”, zegt Richard Gielen, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Je raakt de privacy en vrijheid van mensen om te gaan wonen waar ze willen. Maar als goed wordt onderbouwd dat politiescreening noodzakelijk is om wijken leefbaar te houden, mag het.’’

Enige in Nederland
Nijmegen is, samen met Den Bosch en Tilburg, de enige gemeente in Nederland die een dergelijke screening inzet om criminelen en overlastgevers te weren. Hoewel de politiescreening officieel pas sinds deze maand is toegestaan, gebeurt het al veel langer in Nijmegen.

Sterker nog, Nijmegen hanteert deze werkwijze al sinds 2003. Onder meer in de Kolpingbuurt, Aldenhof en Meijhorst zijn in het verleden huurders gescreend en zo nodig geweigerd. Dat heeft volgens het stadsbestuur onmiskenbaar een positief effect gehad op de leefbaarheid in deze wijken. Inmiddels zijn deze projecten gestopt.

Geweigerd
Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er vorig jaar dertien mensen zijn geweigerd na screening op de drie huidige locaties. Volgens het stadsbestuur gaat er van screening ook een preventieve werking uit. Potentiële huurders krijgen namelijk vooraf te horen dat ze zullen worden gecheckt. Voor sommige mensen reden om direct af te haken.


Bron/auteur: de Gelderlander

Vorige post

Volgende post