Nederlands Hbo-diploma in Qatar te koop

De Hogeschool Leeuwarden heeft een vestiging in Qatar waar diploma’s te koop zijn. Deze kunnen in ons land weer worden omgeruild voor een Nederlandse variant.  

Volgens het NRC-handelsblad doet de inspectie onderzoek naar het filiaal van NHL Stenden waar goede cijfers te koop zijn. ‘Deze vestiging worstelt met tentamen- en diplomafraude’ aldus de krant. Een oud-medewerker zou de school hebben aangegeven. NHL was hiervan sinds 2014 op de hoogte, maar hebben verder geen actie ondernomen.

Diploma heeft geen waarde

Volgens de klokkenluider heeft ‘een diploma van Stenden in Qatar nog minder waarde dan het papier waar het op gedrukt wordt’. Er is geen enkel toezicht of controle op de kwaliteit en de ernst van de problemen is ‘een publiek geheim in Leeuwarden’. De bestuursvoorzitter zegt dat er in Qatar goed onderwijs wordt geboden. Verder geeft een oud-bestuurder ook aan dat onafhankelijk onderzoek geen problemen hebben aangetoond.

Het NRC beschrijft ook een afscheidsmail van een Zwitserse docent bij Stenden Qatar. Hierin vertelt de man over studenten die niet eens met Word kunnen werken en over tentamens waar cijfers op onverklaarbare wijze worden verhoogd. Ook zouden diverse studenten geld en cadeaus hebben gegeven aan medewerkers, in ruil voor betere cijfers. Veel van de werknemers blijven zitten bij Stenden Qatar. Zij zijn aan Doha gebonden vanwege de hoge salarissen en hun werkvisum.

Het collegegeld bedraagt omgerekend ongeveer 15.000 euro per studiejaar. Sinds het begin van deze eeuw kregen achthonderd studenten uit veertig landen een in Nederland geaccrediteerd hogeschooldiploma, op het gebied van international business en toerisme.

Vorige post

Volgende post