Meer integriteitsschendingen bij Nederlandse politie, maar minder screening?

In hoeverre weet de Nederlandse politie genoeg over haar aspirant leden dan
wel haar huidige medewerkers? ‘Preventief worden er wel dingen geregeld, zoals
pre-employment screening, maar repressief laat het nog te wensen over. Dat is
natuurlijk wel bijzonder,’ aldus Fred Teeven, oud-staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie. Actuele berichtgeving laat zien dat de kennis over
huidige werknemers onvoldoende is, waardoor ernstige integriteitsschendingen
steeds vaker voorkomen.

Steeds minder periodieke
screening bij de Nederlandse politie

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
naar ernstige integriteitsschendingen binnen de Nederlandse politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)(zie nieuwsbrief 22 september) laat zien dat er met name bij de politie steeds minder wordt
gescreend
, terwijl deze groep juist het meest kwetsbaar is.
 

Voldoen leden van het korps nog
aan kwaliteits- en veiligheidseisen?

‘Normaliter doet de Nederlandse politie wel onderzoek naar de geschiktheid
van aspirant leden, maar zodra men in dienst is, wordt er nauwelijks getoetst
of er nog wel wordt voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen,’ vertelt
Fred Teeven. ‘Uitgezonderd van enkele high riskfuncties waar niet-operationele
informatie wordt gedeeld, wordt er geen periodieke screening uitgevoerd.’
 

Een veiligheidsorganisatie die
intern geen vinger aan de pols houdt

‘Het is bijzonder dat de organisatie die onze veiligheid moet bewaken haar leden
wel screent bij indiensttreding maar vervolgens geen vinger aan de pols houdt.
Terwijl juist de periode waarin men tot een organisatie behoord – ook bij
andere veiligheidsorganisaties als de brandweer – heel interessant is.’
 

Wanneer zou screenen
integriteitsschendingen kunnen voorkomen?

‘Bijvoorbeeld wanneer leden financiële verplichtingen aangaan, waardoor ze
kwetsbaarder worden voor het lekken van informatie of voor het aangaan van
relaties met bepaalde risicovolle personen. De financiële positie van een medewerker
kan een indicator zijn van zijn of haar kwetsbaarheid. Zoiets kan tijdens een
screening naar voren komen. Maar ook het al dan niet bezitten en de geldigheid van
specifieke diploma’s zijn belangrijke punten om te checken.’

‘De zaken die momenteel negatief in het nieuws komen zijn te verhelpen door
– eventueel geautomatiseerd – te laten screenen,’ concludeert Fred Teeven.


Bron/auteur: Validata Group

Vorige post

Volgende post