Kredietcheck Huurder

Als verhuurder is een huurder vinden een lastige klus. Het is extra vervelend als achteraf blijkt dat een huurder niet betaalt. De kans dat iemand niet of niet op tijd betaalt, kan vooraf worden ingeschat als blijkt dat de financiële situatie van de potentiële huurder niet op orde is. Bij een kredietcheck wordt een (potentiële) huurder gescreend op feiten over zijn financiële situatie.

De huurder kunnen vertrouwen en de juiste voorstelling van zaken hebben is het belangrijkste. Het dossier wat een (potentiële) huurder presenteert hoeft niet altijd te kloppen. Met name over financiën worden de feiten vaak wat beter gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Met een huurder die een kredietcheck heeft ondergaan, krijgt u als verhuurder in ieder geval zekerheid over de financiële situatie waarin de huurder verkeert. Financiële feiten kunnen controleren en verifiëren, schetst direct een beeld met wat voor huurder u te maken heeft.

Een kredietcheck van de huurder werkt preventief 
Een kredietcheck van de huurder is een handige, preventieve maatregel die u als verhuurder veel gedoe kan besparen. Als verhuurder bent en blijft u immers eigenaar van de woning. Het is prettig om erop te kunnen vertrouwen dat de huurder met respect en zorg met de woning om zal gaan. Situaties waarin een huurder weigert te betalen kunnen met een preventieve check makkelijk worden geminimaliseerd.

De kredietcheck van een huurder ontzorgt 
Prioriteit van de kredietcheck is het ontzorgen van de verhuurder wat betreft de financiën. Een check biedt een verhuurder gemakkelijk meer zekerheid. Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de kredietcheck, waarbij uiteraard de wetgeving rondom privacy altijd in acht genomen wordt. Al het werk wordt uit handen genomen en de screening wordt volledig begeleid.

De kredietcheck van een huurder geeft een duidelijk advies
Bij een screening wordt op een gebruiksvriendelijke manier de persoonlijke informatie van de huurder gecheckt op essentiële punten. De screening werkt snel, efficiënt en volledig digitaal. De geverifieerde informatie wordt beoordeeld en in een digitaal screeningsrapport gegoten. Tijdens de screening zijn er verschillende onderdelen gecontroleerd. Bij een huurder wordt vaak ook de kredietcheck meegenomen. De uitkomst kan zijn als volgt:
• Groen vinkje: De benodigde informatie is aanwezig en/of de aangeleverde informatie is correct.
• Uitroepteken: Extra aandacht vereist bij dit screeningsonderdeel.
• Vraagteken: De verificatie van de geleverde informatie is onmogelijk gebleken.

Met behulp van dit rapport kunt u als verhuurder een gegronde keuze maken bij het selecteren van een huurder. De kredietcheck bij een (potentiële) huurder is daarmee een uitstekende, preventieve maatregel om te voorkomen dat u met verkeerde huurders een overeenkomst aangaat. Het verkleint het risico op wanbetaling, het biedt zekerheid en het voorkomt mogelijk vervelende situaties. Alert blijven op verdachte zaken blijft - ondanks de kredietcheck - uiteraard nodig.

Vorige post

Volgende post