Integriteitsschendingen in de provincies

Het aantal
onderzoeken naar integriteitsschendingen door Provinciehuizen stijgt. De
onderzoeken variëren van zichzelf verrijkende interim-managers tot ambtenaren
die collega’s bedreigen.
 
Tussen 2012 en 2016 werden er 66
integriteitsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van provincies. Geen overbodige
luxe, want in 42 gevallen (64%) werd er schending van de ambtelijke of
bestuurlijke integriteit vastgesteld. Het aantal onderzoeken is de laatste vijf
jaar toegenomen. In 2012 waren er acht onderzoeken, in 2016 maar liefst
negentien.
 
De provincie die de afgelopen jaren het meeste
aantal onderzoeken (21) naar integriteitschendingen liet uitvoeren is
Noord-Holland. Ook in Friesland scoort met 16 onderzoeken hoog. Flevoland is de
enige provincie die tussen 2012 en 2016 geen enkel integriteitsonderzoek liet
uitvoeren. Wel was Flevoland een van de vijf provincies die toekomstige
gedeputeerden voor hun aanstelling screent.
 
De onderzoeken richten zich op uiteenlopende
zaken. Bij de meeste integriteitskwesties draait het om fraude en corruptie
(21) en belangenverstrengeling (18). Ook naar plichtsverzuim (9) en misbruik
van provinciale middelen (8) werd relatief vaak onderzoek gedaan.
 
Meer integriteitsonderzoek betekent niet dat
het slechter is gesteld met de integriteit bij provincies. Het betekent vooral
dat er meer aandacht is. Sommige provincies hebben de afgelopen jaren een
integriteitscoördinator aangesteld. Het beleid van de provincies is steeds meer
gericht op het voorkomen van schendingen. Het screenen van nieuwe gedeputeerden,
dat inmiddels al door vijf provincies wordt gedaan, draagt hieraan bij.
 


Bron/auteur: NRC Handelsblad

Vorige post

Volgende post