Integer personeel werven; Hoe doet u dat? - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Integer personeel werven; Hoe doet u dat?

De afgelopen tijd is integriteit van personeel weer volop in het nieuws. Zo zijn er bijvoorbeeld tientallen agenten op non-actief gezet vanwege problemen rond de integriteit en het schenden van het ambtsgeheim. Zij speelden informatie uit politiesystemen door aan criminelen (bron: AD). Voor een goede bedrijfsvoering is eerlijk en integer personeel noodzakelijk. Niet alleen bij de politie. Maar, hoe borgt u de integriteit van uw werknemers?

Om de integriteit van werknemers te waarborgen, kiezen veel bedrijven voor een personeelsscreening. Dit wordt ook wel een pre-employment screening genoemd. Deze pre-employment screening brengt afwijkingen uit iemands verleden aan het licht, die relevant zijn voor iemands werkzaamheden.

Integer personeel werven

De verificatie van bijvoorbeeld identiteitsdocumenten, werkervaring en educatie, wordt vaak aangevuld met een integriteitsverklaring. De integriteitsverklaring bestaat uit een aantal vragen met betrekking tot de integriteit van de werknemer in het verleden. De vragen worden door de betrokkene beantwoord en ondertekend. Dit maakt het een rechtsgeldig document. Doet er in het dienstverband toch een conflict of ongepast gedrag voor? Dan kunt u als werkgever aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen. Alle relevante gegevens zijn immers voorafgaand aan het dienstverband geverifieerd en u beschikt over een ondertekende integriteitsverklaring.

Combineer een VOG met een integriteitsverklaring

Naast een integriteitsverklaring, is ook de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vaak een vast onderdeel van een pre-employment screening. Door de integriteitsverklaring te combineren met een VOG-aanvraag, kunt u goed inschatten of er een verhoogd risico is op ongewenst gedrag. De VOG richt zich op vastgelegd crimineel verleden dat relevant is voor iemands functie. De integriteitsverklaring biedt meer transparantie over zaken die mogelijk belangrijk zijn voor een werkgever. In combinatie met de VOG biedt dit nog meer zekerheid wat betreft het aannemen van integer personeel.

Laat Validata u helpen

Validata is gespecialiseerd in het verifiëren van persoonsgebonden data. Wij ondersteunen reeds veel bedrijven met onze geautomatiseerde screeningsoplossing. Naast onze standaard screeningsonderdelen, kunnen wij ook bedrijfsspecifieke integriteitsverklaringen of gedragscodes digitaliseren en opnemen in het screeningsproces.

Benieuwd wat Validata nog meer voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op!

Vorige post

Volgende post