Integer handelen in de zorg - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Integer handelen in de zorg

Onlangs berichtten wij over rotte appels in de zorg: Frauduleuze zorgaanbieders die later als bestuurder verantwoordelijk worden voor de besteding van zorggeld. Onvoorstelbaar, maar de integriteit van personeel is niet alleen belangrijk in de top van een organisatie. Ook op de werkvloer is integer, betrouwbaar en bekwaam personeel essentieel. Hoe borgt u integer handelen in de zorg binnen uw organisatie?

Ter bevordering van het integer handelen in de zorg, is in 2016 de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ingegaan. Deze wet zorgt voor een aantal regels, waarmee u het integer handelen van uw zorgpersoneel kunt borgen:

  • Vergewisplicht: Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Wkkgz als het aankomt op integer handelen in de zorg. De vergewisplicht houdt in dat u bij het aannemen van nieuwe zorgverleners moet checken hoe deze personen in het verleden hebben gefunctioneerd.
  • Verplichte VOG: Voor bepaalde zorgaanbieders is het sinds de invoering van de Wkkgz verplicht om een VOG (met profiel 45) op te vragen bij nieuwe medewerkers.
  • Verplichte meldplicht ontslag: Het is verplicht geworden om ontslag door ernstig disfunctioneren binnen drie (werk)dagen te melden bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Integer handelen: Screen uw zorgpersoneel

Met bovenstaande maatregelen minimaliseert u het risico op integriteitsproblemen door personeel. Gelukkig zijn er steeds meer zorgaanbieders die hiermee aan te slag gaan, maar helaas nog niet alle zorgaanbieders. Het wordt vaak gezien als wéér een regel waaraan zorgaanbieders moeten voldoen en het brengt daarbij ook veel administratieve rompslomp met zich mee. Hierdoor krijgt het correct borgen van de Wkkgz vaak geen prioriteit.

Validata biedt uitkomst

Validata is gespecialiseerd in het verifiëren van persoonsgebonden data. Met onze dienstverlening richt u uw vergewisplicht en het opvragen van VOG’s in met behulp van een screeningsproces. Hiermee voldoet u al voor een groot deel aan de Wkkgz.

Meer weten over het borgen van integer personeel in de zorg? In onze whitepapers leest u alles over personeelsscreening en hoe dit leidt betrouwbaar en integer personeel. Voor vragen kunt u uiteraard ook direct contact met ons opnemen via info@validatagroup.com.

Vorige post

Volgende post