In-employment screening nodig? | Validata

In-employment screening

Wat is in-employment screening?

In-employment screening betreft de verificatie van gegevens van bestaand personeel. Wanneer er geen sprake is van tijdsdruk, raden wij bedrijven aan eerst te starten met een pre-employment screeningsproces, waarna uiteindelijk het in-employment screeningsproces volgt. Bedrijven die reeds pre-employment screenen, hoeven bij de in-employment screening een aantal zaken niet meer te checken, zoals een diploma of werkervaring. Het in-employment screeningsproces beperkt zich in dat geval vaak tot een integriteitsverklaring, sanctielijsten, het nagaan van bepaalde kredietinformatie en/of het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Waarom is een dergelijke, periodieke screening steeds vaker van belang?

In de periode dat iemand in dienst is, kan iemands situatie veranderen: schulden in de privésfeer, veranderende nevenactiviteiten, of zelfs strafrechtelijke veroordelingen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf, waarbij u kunt denken aan een hoger percentage ziekteverzuim of zelfs fraude. Door een in-employment screeningsproces krijgt u inzicht in u deze risico’s en bent u beter in staat deze te managen.

Wanneer kiest u voor in-employment?

Ook voor het in-employment screeningstraject is beleid essentieel. Deze vorm van screenen kan namelijk in verschillende situaties worden ingezet. In het beleid dient opgenomen te worden in welke situatie(s) het in-employmenttraject van start gaat:

  • Bij functiewijzigingen. Wanneer iemand promotie maakt, kan het zijn dat deze persoon onder een hoger risicoprofiel valt. Deze persoon dient dan een zwaardere screening te doorlopen, voordat hij/zij start in zijn/haar nieuwe functie.
  • Bij een periodieke screening. Vanuit wet- en regelgeving, of als vorm van risicomanagement kan worden besloten om met regelmaat personeel(sgroepen) te screenen, bijvoorbeeld iedere drie jaar.
  • Bij onvoldoende screening in het verleden. Het kan ook zijn dat een bedrijf in het verleden niet of onvoldoende gescreend heeft en dat nu moet inhalen. Ook dan wordt het in-employment traject tegelijkertijd gestart met het pre-employment screeningstraject.

In-employment screening helpt risico’s voorkomen

Inmiddels wordt in-employment screening steeds vaker op de agenda gezet. Vaak heeft dit te maken met het imago van bepaalde sectoren. In navolging van de crisis willen onder andere veel klantgerichte organisaties een betrouwbare uitstraling hebben en kunnen daarbij niet het risico accepteren dat de organisatie wordt afgeleid door fraudezaken. Dat is niet alleen slecht voor het bedrijf zelf, maar brengt het imago ook veel schade toe.

 

Vorige post

Volgende post