In-employment screening - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

In-employment screening

Uw huidige werkgever heeft de in-employment screening van vaste en tijdelijke medewerkers uitbesteed aan Validata. Validata is gespecialiseerd in het screenen van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u waarom u wordt gescreend, wat u kunt verwachten en waar u terecht kunt met vragen.

In-employment screening: Wat is dat?
Uw werkgever heeft op basis van intern beleid besloten om bestaand personeel te screenen. Dit heet een in-employment screening. Voor deze screening worden bepaalde gegevens van u opgevraagd, welke Validata verifieert. Na het verifiëren van deze gegevens ontvangen zowel u als uw werkgever een screeningsrapport. Uw werkgever zal uw screeningsrapport vervolgens beoordelen.

De resultaten van uw screeningsrapport bestaan uit een groen vinkje, uitroepteken en/of vraagteken:
• Groen vinkje: Dit geeft aan dat de door u aangeleverde informatie juist is en/of aanwezig is.
• Uitroepteken: Dit geeft aan dat er een afwijking is gevonden en dit onderdeel op het screeningsrapport extra aandacht vereist. Dit is niet per definitie slecht; het hebben van bijbaantjes kan al een reden zijn voor een beoordeling met uitroepteken.
• Vraagteken: Dit geeft aan dat de door u opgegeven informatie niet geverifieerd kon worden.

Wat wordt er van u verwacht?
Uw werkgever meldt u in het systeem van Validata aan voor een screening, waarna u een e-mail en SMS van Validata ontvangt. Via de link in uw e-mail activeert u uw account. Vervolgens levert u de benodigde gegevens aan, waarna Validata aan de slag gaat met het verifiëren van deze gegevens. Wij houden u van de screeningsstatus op de hoogte per e-mail en SMS.
Welke gegevens u nodig heeft, hangt af van de screeningsonderdelen van de in-employment screening. Dit verschilt per werkgever. Veelal zijn uw diploma’s en werkervaringen al geverifieerd bij aanvang. In het algemeen focust een in-employment screening daarom op de volgende onderdelen:
• Integriteitstoets
• Kredietinformatie
• Sectorspecifieke registraties
• (nieuwe) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vragen?
Voor vragen over het hoe en waarom van een in-employment screening kunt u zich richten tot uw HR-afdeling. Heeft u operationele vragen over uw screening? Dan kunt u contact opnemen met ons support afdeling via 088 050 2100 of per e-mail via support@validatagroup.com.

Vorige post

Volgende post