Identiteitsfraude verdubbeld ten opzichte van 2016 - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Identiteitsfraude verdubbeld ten opzichte van 2016

In 2018 zijn bijna 340.000 identiteitsbewijzen opgegeven als gestolen of vermist. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de RDW. Dat komt neer op bijna 900 documenten per dag. Tegelijkertijd is identiteitsfraude in 2018 verdubbeld ten op zichte van 2016. Wat kunt u als werkgever doen om identiteitsfraude te voorkomen?

Identiteitsplicht van werkgevers

Als werkgever wilt u weten met wie u te maken heeft. Sterker nog, als werkgever heeft u zelfs een identificatieplicht (bron: Rijksoverheid). U móet de identiteit van uw werknemers controleren. De identificatieplicht bestaat uit drie onderdelen:

  • Verificatieplicht: Een werkgever dient het identiteitsdocument te controleren op echtheidskenmerken.
  • Bewaarplicht: Een werkgever dient een kopie te maken van het identiteitsdocument en deze te bewaren tot ten minste 5 jaar na uitdiensttreding van de werknemer.
  • Zorgplicht: Werknemers dienen een geldig identiteitsdocument bij zich te dragen op de werkvloer.

Verificatieplicht

Het belangrijkste onderdeel van de identificatieplicht is de verificatieplicht. Er zijn twee manieren om de verificatieplicht uit te voeren:

  • Op het oog: U controleert ter plekke of het identiteitsdocument overeen komt met de persoon voor u.
  • Feitelijk: U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en verifieert het document bijvoorbeeld met de DutchID-app (een app voor het controleren van een Nederlandse ID-kaart of paspoort).

Verificatieplicht geautomatiseerd

Het feitelijk verifiëren van een identiteitsdocument heeft altijd de voorkeur. Maar, dan weet u nog niet of het identiteitsdocument is geregistreerd als gestolen of vermist. Ook is het lastig om buitenlandse identiteitsdocumenten te verifiëren op echtheidskenmerken. Bovendien heeft u er bij grote getale een dagtaak aan om alle identiteitsdocumenten te verifiëren. En – om willekeur te voorkomen en aan uw verificatieplicht te voldoen – is het sporadisch verifiëren van identiteitsdocumenten uit den boze.

Bij grote bedrijven houden vaak een aantal FTE’s zich bezig met de verificatieplicht. Validata heeft de verificatie van identiteitsdocumenten geautomatiseerd. Hierbij wordt u als werkgever ontlast, omdat de betrokkene zelf zijn/haar identiteitsdocument uploadt in onze beveiligde omgeving. Bovendien voldoet u met het Validata altijd aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

De geautomatiseerde verificatie van het identiteitsdocument geeft inzicht in:

  1. Of het document staat geregistreerd als gestolen of vermist
  2. De vervaldatum van het document

De resultaten van deze identiteitscontrole ontvangen zowel u als de betrokkene gelijktijdig in de vorm van een overzichtelijk screeningsrapport.

Meer weten over geautomatiseerde verificatieplicht of over het screenen van uw personeel? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vorige post

Volgende post