Fraude kost Nederlandse bedrijven miljoenen: Fraudebestrijding essentieel - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Fraude kost Nederlandse bedrijven miljoenen: Fraudebestrijding essentieel

Fraude door werknemers neemt toe. In 2016 zei 39% van de bedrijven slachtoffer te zijn van fraude. In 2018 is dit gestegen naar 49% en ‘De andere helft is er gewoonweg blind voor’, aldus PwC. Maar liefst één op de zes Nederlandse bedrijven had in 2018 te maken met serieuze fraude. Een veel hoger percentage dan bedrijven wereldwijd, aldus het AD. Fraude kost bedrijven miljoenen euro’s, dus is fraudebestrijding essentieel.

Wat is fraude?

Fraude is een verzamelnaam. Frauduleuze praktijken op de werkvloer wordt getypeerd als ‘interne fraude’. Hierdoor verliezen bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s (De Vries & Van Gelder, 2012).

Interne fraude wordt omschreven als diefstal van de baas en het opzettelijk bedrog door werknemers. Er zijn drie categorieën:

  • Diefstal of verduistering: Personeel neemt producten, klanten of goederen mee zonder toestemming.
  • Corruptie: Werknemers maken hierbij misbruik van toegekende bevoegdheden of macht in hun eigen voordeel.
  • Administratieve fraude: Hiertoe behoren valse declaraties en oneigenlijk ziekmelden.

Waarom fraudeert personeel?

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er drie randvoorwaarden zijn voor interne fraude.

  1. De intrinsieke motivatie van de fraudeur. Dit wordt meestal gevoed door drang naar geld vanwege bijv. schulden of als iemand steeds wordt gepasseerd voor een promotie.
  2. Er kàn gefraudeerd worden. Er is gelegenheid voor de fraudeur om te frauderen. Zo kan het zo zijn dat iemand opeens gemakkelijker bij geld, gegevens of goederen kan dan voorheen.
  3. De pakkans is klein. Er is weinig controle. De fraudeur is meerdere malen weggekomen met dezelfde vergrijpen en gaat dus door, tenzij hij/zij gestopt wordt.

Wat kunt u doen aan fraudebestrijding?

Eenmaal de grens over houdt een fraudeur zich niet meer bezig met consequenties of sancties. Een preventieve vorm van fraudebestrijding is voor werkgevers essentieel. Uit onderzoek (De Vries & Van Gelder, 2012) blijkt dat fraudebestrijding het meest effectief is, wanneer de fraudebestrijding zich focust op twee onderstaande staande punten:

  1. Voldoende toezicht binnen de organisatie: Dit zorgt voor een veiligere bedrijfscultuur met minder criminaliteit. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een huisreglement, waarbij er wordt toegezien op het naleven van dit regelement.
  2. Integere werknemers: Een integere werknemer laat zich minder vaak verleiden tot criminele activiteiten. Dit kunt u doen in de vorm van een pre-employment screening met daarin een digitaal huisreglement, integriteitsverklaring, en werkverledenonderzoek.

De rol van Validata bij fraudebestrijding

Validata is gespecialiseerd in het screenen van personen. Hierbij gebruiken wij innovatieve software die uw screeningsproces gemakkelijk digitaliseert. Zo ontzorgen wij uw bedrijf en verkleint u de kans op een ‘mishire’. Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze consultants via 020-050 68 98 of per mail via info@validatagroup.com.

Bron: www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.2012.00276.x

Vorige post

Volgende post