Menu

Financiële Dienstverlening

Met pre-employmentscreening voldoe je aan actuele wet- en regelgeving en weet je wie je in huis haalt!

Voorkom onnodige risico’s met employmentscreening

De Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanvullende voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijven voor dat je de kwaliteit en integriteit van (potentiële) medewerkers moet kunnen garanderen. Met employmentscreening check je alle relevante persoonsgegevens en voorkom je onnodige risico’s. Een mishire kan enorme imago- en financiële schade veroorzaken.

Kwaliteit garanderen met integere medewerkers

Door de juiste medewerkers te kiezen en te behouden, bouw je aan integere teams en een sterke organisatie. Employmentscreening stelt je in staat om continu kwaliteit te bieden.

Screeningsprofielen

Voldoe aan de wet- en regelgeving binnen jouw sector door een profiel te kiezen dat aansluit bij jouw behoefte.

Goed

€60
 • ID check
 • VOG
 • Integriteitsverklaring
 • Insolventieregister
Aanvragen

Beter

€130
 • ID check
 • VOG
 • Educatiecheck
 • Integriteitsverklaring
 • Insolventieregister
 • Werkervaringscheck (1 referent)
Aanvragen

Best

€180
 • ID check
 • VOG
 • Educatiecheck
 • Integriteitsverklaring
 • Kredietcheck
 • Werkervaringscheck (5 jaar)
 • PEP- & Sanctielijsten
Aanvragen

Add-ons

De screeningsprofielen kunnen worden uitgebreid met aanvullende checks, de ‘add-ons’, waardoor je een employment screening kan inrichten naar de wensen van jouw organisatie. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat je als organisatie proportioneel dient te screenen. De onderstaande tabel geeft een kleine selectie van de add-ons weer.

Goed

 • DSI-registratie
 • PEP- & Sanctielijsten
 • Upload Diploma

Beter

 • Werkervaringscheck
  (1 referent)
 • DSI-registratie
 • PEP- & Sanctielijsten

Best

 • DSI-registratie
 • Internetprofiel
 • Check op klantspecifieke documenten

Uitleg screeningsonderdelen

ID-check

Validata verifieert, zowel nationaal als internationaal, de authenticiteit van het identiteitsbewijs. Daarnaast geeft het VIS-register een melding wanneer het identiteitsdocument als gestolen of vermist is opgegeven.

Educatiecheck

Validata verifieert zowel de huidige opleiding als reeds behaalde diploma’s. Cursussen en/of trainingen kunnen echter niet geverifieerd worden. Voor het verifiëren van opleiding(en) werken wij samen met verschillende dataleveranciers.

Let op! Voor iedere extra opleiding betaalt u een toeslag van € 25. Voor ieder buitenlands diploma dat wordt geverifieerd betaalt u als opdrachtgever een toeslag van € 75.

Werkervaringscheck

Validata verifieert de werkervaring van de afgelopen vijf jaar. Via een beveiligde link wordt een aangewezen referent of HR-afdeling benaderd om het volgende te checken:

 

 •  Klopt de opgegeven werkgever?
 •  Klopt de opgegeven werkperiode (tot op de dag nauwkeurig)?
 •  Klopt de opgegeven functie?

 

De antwoorden van opgegeven referenten zijn terug te lezen in het screeningsrapport. Reageert de referent of HR-afdeling niet na herhaaldelijke verzoeken die per e-mail worden verstuurd? Dan neemt Validata Support telefonisch contact op met de opgegeven referent.

Integriteitsverklaring

Validata faciliteert een verklaring met integriteitsvragen vragen over bijvoorbeeld eventuele, lopende strafrechtelijke zaken en nevenfuncties van de betrokkene. De betrokkene dient deze vragen naar waarheid te beantwoorden, waarna hij/zij deze integriteitsverklaring tevens ondertekent. De uitkomst van deze integriteitsverklaring vindt u terug in het screeningsrapport.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) / Criminal Background Check

Validata faciliteert de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag of een buitenlandse equivalent.

Beschikt de betrokkene over een DigiD? Dan zetten wij de VOG-aanvraag online voor hem/haar klaar. De betrokkene ontvangt een e-mail van Dienst Justis, waar hij/zij de aanvraag met zijn/haar DigiD dient te bevestigen. Pas na de bevestiging wordt het proces gestart. De VOG wordt vervolgens per post bij de betrokkene bezorgd, waarna hij/zij een kopie hiervan dient te uploaden in het systeem van Validata.

Beschikt de betrokkene niet over een DigiD? Dan begeleiden wij de betrokkene bij de aanvraag van een VOG bij het gemeenteloket. Wanneer de betrokkene de afgelopen jaren in het buitenland heeft gewoond, dan ondersteunen wij hem/haar bij het verkrijgen van de relevante Criminal Background Check van het betreffende land.

Kredietcheck

Validata biedt informatie over mogelijk lopende betalingsissues, bedrijven op naam en adres, civielrechtelijke uitspraken en registratie in het curateleregister.

PEP, compliance- en sanctielijsten, adverse media

Validata verifieert registratie in een Politically Exposed Persons-list (PEP-lijst) en sanctielijsten. Hiervoor worden wereldwijd diverse, internationale lijsten geraadpleegd. Ook worden mediabronnen waarin de persoon wordt genoemd, opgenomen in het screeningsrapport.

BTW-nummer check

Validata verifieert de geldigheid van het BTW-nummer en/of de status van een bedrijf zoals het geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Bedrijfscheck KVK
Validata verzamelt gegevens over het bedrijf/de bedrijven van de kandidaat bij de volgende dataleveranciers: Dun & Bradstreet, de Kamer van Koophandel, Graydon, UBO en PEP-, compliance- en sanctielijsten voor bedrijven.
De voorwaarden van succesvolle in-employment screening

Download de whitepaper

Klant aan het woord

APG

‘Werken met Validata bevalt ons erg goed. Ze nemen op een deskundige manier veel werk uit handen op een snelle manier.’

Det Olde Hampsink Manager HR Servicedesk
ICS

‘Waar we verwachtten dat we soms water bij de wijn moesten doen, werd aan al onze screeningsverzoeken gehoor gegeven. Validata is enorm klantgericht en flexibel; voor alle vragen hebben zij een passende oplossing. Het implementatieproces verliep heel soepel en snel.’

Mark Blesma Corporate Recruiter
apg logo
ICS recensie