Employment screening

Wat houdt employment screening in?
Employment screening (ofwel: personeel screenen) betreft de verificatie van bepaalde gegevens van toekomstig en/of bestaand personeel met als doel vast te stellen dat de persoon voldoende betrouwbaar is en geen potentieel risico vormt voor u als werkgever. Er wordt gekeken naar iemands verleden en het betreft het screenen van informatie op iemands curriculum vitae.
Hoe wordt de employment screening uitgevoerd?
Ongeveer 70% van de CV’s bevat onwaarheden, waarbij het meeste ‘gejokt’ wordt over het behaald hebben van een diploma en/of onderdelen van het arbeidsverleden. Een belangrijk onderdeel van de employment screening is daarom de verificatie van onder andere opleidingen en werkervaring. Daarnaast wordt iemands kredietwaardigheid gecheckt en gecontroleerd of iemand voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen. Tevens vormt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een maatstaf voor het potentiële risico voor de organisatie.

Het goed in kaart brengen van dergelijke informatie bij zowel vaste als tijdelijke medewerkers is per definitie goed voor uw organisatie. Organisaties die structureel goed screenen worden gekenmerkt door een hoger integriteitsniveau dat mede bepalend is voor de cultuur en productiviteit van de organisatie. Bedrijven met een helder screeningsbeleid presteren beter. (bron: Aberdeen, 2010).

Kennis en werkwijze employment screening
Validata heeft uitgebreide kennis op het snijvlak van HR, recruitment, risk management en ICT. Validata stelt van daaruit de klant centraal, en vertaalt dit continu naar de producten en dienstverlening. Niet alleen wordt er rekening gehouden met de time-to-hire, de gebruiksvriendelijkheid en alle compliance-eisen, maar kan u als opdrachtgever ook verschillende screeningsprofielen aanhouden in lijn met uw eigen screeningsbeleid.

Vorige post

Volgende post