Een stelende medewerker kunt u niet zomaar ontslaan - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Een stelende medewerker kunt u niet zomaar ontslaan

Van een greep uit de kassa tot het meenemen van gereedschap uit het magazijn. Veel bedrijven krijgen te maken met diefstal door eigen personeel. Maar, iemand om die reden ontslaan is niet altijd toegestaan.

Duizenden euro’s weg

Diefstal door eigen medewerkers is aan de orde van de dag. Volgens cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie heeft ongeveer 40 procent van de bedrijven wel eens te maken met stelende personeelsleden. Soms gaat dat over een stapeltje papier, maar er zijn ook legio voorbeelden waarbij er voor honderden of zelfs duizenden euro’s worden ontvreemd.

Ontslag blijkt niet terecht

Uw eerste reflex is waarschijnlijk deze persoon te ontslaan. Toch is het niet gezegd dat de rechter daarin met u meegaat. Zo is er het voorbeeld van een man die al meer dan vijftien jaar als magazijnmedewerker aan de slag was. Oud ijzer en koper dat waarschijnlijk weggegooid zou worden, verkocht hij zonder toestemming van de werkgever op eigen houtje weer door.

Dat is in feite gewoon diefstal. Toch oordeelde de rechter het ontslag als onterecht. In het bedrijf ging het namelijk al heel lang zo en de werkgever had er nooit eerder iets over gezegd.

Reglement opstellen

Zorg er dus in eerste instantie voor dat u duidelijke huisregels heeft opgesteld. Medewerkers moeten weten wat wel en wat niet is toegestaan.

Natuurlijk weet iedereen dat graaien uit de kas niet mag. Toch is het wijs om dit in je reglement nog eens expliciet te vermelden. Doe dat ook voor wat betreft personeelsaankopen en het ongevraagd meenemen van spullen.

Stel klip en klaar wat wel en wat niet is toegestaan. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal een rechter het huisreglement namelijk zwaar laten meewegen in zijn beoordeling.

Camera’s

Camera’s die je personeel in de gaten houden. Dat klinkt misschien als dé oplossing, maar het niet zomaar toegestaan. Op de eerste plaats moet het bedrijfsbelang zwaarder wegen dan het belang van privacy. Bovendien moet u medewerkers van tevoren informeren, zodat zij weten dat ze mogelijk gefilmd worden. Vermeld dit in het huishoudelijk reglement of gebruik bijvoorbeeld stickers op de muur waar een camera staat opgesteld.

Het dienstverband

Je zou denken dat de waarde van de spullen die worden ontvreemd bepalend zijn voor ontslag. Gevoelsmatig zit er een groot verschil tussen of iemand een stapel printpapier of een laptop mee naar huis neemt. Toch is dat niet per se het geval.

Heeft u als werkgever duidelijke regels opgesteld waardoor werknemers weten dat er een zero-tolerance-beleid geldt? En dat ook bij het wegnemen van eigendommen met geringe waarde ontslag op staande voet volgt? Dan kan een ontslag op staande voet zeker standhouden. Hier zijn ondertussen genoeg voorbeelden in de rechtspraak over bekend.

Daarnaast speelt de functie een rol. Managers, bewakers en mensen die bijvoorbeeld op de financiële administratie werken hebben een zekere mate van verantwoordelijkheid waar ze op afgerekend mogen worden. De baas bestelen wordt hen door de rechter gemiddeld genomen zwaarder aangerekend.

Goede administratie

Wel of niet ontslaan na diefstal? Het is dus niet zo zwart wit als vaak wordt gedacht. Bewijs is nodig. Dat lukt alleen wanneer u een goede administratie voert waaruit duidelijk blijkt dat er al langere tijd geld of spullen verdwijnen.

Daarnaast staat u sterker als u duidelijke spelregels hebt opgenomen in een arbeidsreglement én deze regels bekend hebt gemaakt aan de werknemers. En verdenkt u iemand, knoop dan in ieder geval altijd eerst een gesprek aan.

Huisregels opnemen in screening

Wilt u kennisneming van de huisregels opnemen in uw onboardingsproces? En is screenen daarvan reeds een onderdeel? Laat de huisregels dan digitaliseren door Validata en opnemen in uw screeningsproces. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 020 535 68 98 of mail naar info@validatagroup.com.

Vorige post

Volgende post