Diplomafraude - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Diplomafraude

Heeft u twijfels over de betrouwbaarheid van een sollicitant of medewerker? Dat is helemaal geen rare gedachte. Uit gegevens van Google blijkt dat er honderden keren per maand wordt gezocht op termen als ‘diploma kopen’. In Nederland bestaan ook verschillende organisaties waar diploma’s worden vervalst en geleverd.

Op deze pagina bespreken we wat diplomafraude precies is en hoe een werkgever inzicht kan krijgen in de betrouwbaarheid van de (potentiële) werknemer.

Wat is diplomafraude?

Diplomafraude is het ten onrechte afgeven van diploma’s of getuigschriften door een onderwijsinstelling. Verder heeft het ook betrekking op het valselijk laten opmaken hiervan door een student of ander persoon. Het valselijk laten opmaken van een diploma wordt gedaan om een werkgever te misleiden.

Voorbeelden van diplomafraude zijn:

  • Vals diploma overleggen aan werkgever.
  • Verstrekken diploma door onderwijsinstelling, terwijl de kandidaat de gevraagde normering niet heeft behaald en hierdoor ook geen recht heeft op het diploma.
  • Onwaarheden over behaalde titels of diploma’s verkondigen (cv-fraude).

Diploma’s controleren

Het is voor werkgevers mogelijk om diplomafraude op te sporen door middel van een diplomacheck. De werkgever kan een digitaal uittreksel uit het diplomaregister opvragen.
Hierin staan:

  • De naam van de onderwijsinstelling.
  • De naam van de opleiding.
  • Het examenjaar van de diplomahouder.

Hiermee weet u zeker dat het diploma, certificaat of getuigschrift rechtsgeldig is en dat het niet gaat om een vervalst document.

Dienstverlening van Validata

Validata is de specialist in het screenen van personen en bedrijven. Voor elke toekomstige of huidige werknemer wordt een persoonlijk screeningsrapport afgeleverd. Tijdens het uitvoeren van onze dienstverlening wordt er altijd rekening gehouden met de privacywetgeving. Hierdoor wordt de privacy van de kandidaat of werknemer goed beschermd en wordt er discreet omgegaan met de bevindingen. Na een positieve screening is de werkgever verzekerd van de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon.

Meer weten over het opsporen van diplomafraude? Neem contact met ons op!

 

Vorige post

Volgende post