De zorgplicht bij verhuur

Stel: u heeft net een woning verhuurd, wellicht via een makelaar. Na een dik half jaar krijgt u bericht van de politie; zij hebben inval gedaan in de woning en een hennepplantage opgerold. De huurder is met de noorderzon vertrokken. U had van tevoren, heel verstandig, nog wel wat gegevens opgevraagd waaronder een ID bewijs. Deze blijkt echter vervalst, dus de huurder kan überhaupt niet meer gevonden worden. De schade aan de woning bedraagt minstens € 30.000.

Ver gezocht? Zeker niet. Er zijn helaas meerdere voorbeelden, evenals rechtelijke uitspraken die een vergelijkbare casus kennen. Ook komt het voor dat een woning wordt verhuurd aan buitenlandse mensen die plotseling zijn vertrokken. De woning staat weer leeg en de huurachterstand loopt snel op, met alle gevolgschade van dien voor de verhurende partij. Kan de verhuurder dit nog verhalen op iemand? Misschien op de makelaar die de opdracht had gekregen om een huurder te vinden?

De zorgplicht van de verhuurder
De algemene wettelijke bepaling in de Woningwet stelt dat zowel op de huurder als op de verhuurder een zorgplicht ligt om te voorkomen dat er gevaar ontstaat voor de gezondheid of veiligheid. Voor de verhuurder betekent dit dat hij zich onder andere dient te informeren omtrent het werkelijke gebruik van de woning. Dat lijkt vrij onschuldig, maar de rechtspraak heeft de bewijslast omgedraaid. De verhuurder  moet kunnen aantonen dat hij niet wist, of kon weten, dat de woning als hennepkwekerij werd gebruikt. Kortom, de verhuurder begint met een 1-0 achterstand; hij is aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan.

In het voorbeeld van de hennepkwekerij is dat ook van belang omdat de verhuurder in zo’n geval kan worden aangemerkt als de ‘overtreder’, en als gevolg daarvan legt de gemeente ook de kosten van de bestuursdwang bij de verhuurder neer.

Een aantal belangrijke factoren die de verhuurder helpen in deze zijn:

Heeft hij de verhuurde woning al eens (of meerdere malen) gecontroleerd?
Is er een schriftelijke huurovereenkomst, een kopie van het ID bewijs van de huurder, en salarisstrook en/of werkgeversverklaring?Wordt de huur per bank of contact ontvangen en is er een goede administratie?

Tevens maakt het uit of er sprake is van een professionele of particuliere verhuurder. Er wordt al veel verwacht van de particuliere verhuurder, maar van de professionele verhuurder nog meer.

De zorgplicht van de makelaar
Indien een verhuurder een makelaar inschakelt om een huurder te vinden, dan rust er op de makelaar een zorgplicht. De makelaar dient te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Volgens de rechtspraak betekend dit dat de makelaar zich niet mag beperken tot wat uitdrukkelijk is opgedragen aan hem, maar hij dient rekening te houden met de belangen van de verhuurder. En die reiken veel verder dan alleen het vinden van de huurder. De verhuurder mag erop vertrouwen dat de makelaar onderzoek doet voordat de huurder wordt aangedragen. Maar hoever mag (of moet) een makelaar gaan?  

Een verhuurder zoekt een bepaalde zekerheid omtrent de hurende partij; kan de huurder de huur überhaupt betalen?  Voor de makelaar is de zorgplicht niet minder belangrijk, want je wil achteraf niet geconfronteerd worden met een claim. 

Zonder twijfel is een van de belangrijkste onderdelen van de zorgplicht de screening van de huurder. Helaas is het opvragen en bekijken van bepaalde documenten niet meer genoeg om potentiële schade te vermijden. Er zijn meerdere voorbeelden van vervalste ID bewijzen die gebruikt werden bij een huurovereenkomst. Het advies is dus om een stap verder te gaan, en Huurder-OK maakt dat op eenvoudige manier mogelijk.

Via Huurder-OK kan de huurder op eenvoudige wijze op de volgende onderdelen worden gescreend:

verificatie van het ID bewijs, en is het document niet als gestolen of vermist opgegeven?check op kredietwaardigheid; is de persoon financieel stabiel? zijn er geen lopende betalingsissues, en verkeert de persoon niet in faillissement?toetsing van het salaris; drie meest recente salarisstroken + bankafschrift met een loonstorting;werkgeversverklaring (geautomatiseerd) bij de huidige werkgever; geeft u inzicht in het inkomen van de kandidaat, hoe het inkomen is opgebouwd en hoe stabiel het is.

Huurder-OK
Huurder-OK is onderdeel van de Validata Group en gespecialiseerd in het screenen van huurders voor makelaars, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Het proces wordt uit handen genomen en relevante data wordt online gevalideerd en formulieren worden gedigitaliseerd. Het screeningsdossier  biedt een uitstekende onderbouwing dat aan de zorgplicht is voldaan.

Tevens voldoet u via Huurder-OK ook aan alle eisen rondom privacy. De Validata Group is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de persoonsgegevens in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  Dit is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1612862

Download de white paper hier


Bron/auteur: H. Voogt

Volgende post