De samenwerking met CV-OK is voor ons een aangename verrassing, aldus Ordina

Met zo’n
2.700 medewerkers is Ordina de grootste onafhankelijke ICT-dienstverlener in de
Benelux. Via detachering worden ICT-oplossingen voor de overheid, financiële
dienstverlening, industriële- en zorg sector bedacht, gerealiseerd en beheerd.
Stafmedewerker Angelien Frehé is verantwoordelijk voor het complete
detacheringsproces – van aanvraag tot en met de plaatsing van kandidaten –
waarbij screening een belangrijke rol speelt.
 

Op zoek naar een snel en
efficiënt screeningsproces

 ‘Aanvankelijk voerden wij deels de screenings
in eigen beheer uit,’ vertelt Angelien. ‘De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
vroegen we – na het invoeren van de benodigde gegevens – zelf aan. Een externe
partij verzorgde de pre employment screening (PES).
 
‘Binnen Ordina was er één persoon verantwoordelijk voor alle screenings. Op
een gegeven moment bleek dit te kwetsbaar; de werkdruk te hoog, en daardoor kon
de kwaliteit en veiligheid onvoldoende worden gewaarborgd en de behoefte om de
voortgang te monitoren steeg. Daarom zochten we een partij die het
screeningsproces sneller en efficiënter kon laten verlopen; ontzorging was een belangrijke
factor. Goede referenties leidden ons begin 2015 naar CV-OK. Na een aantal positieve
gesprekken is er een contract afgesloten en startte onze samenwerking.’
 

‘Als het zo doorgaat,
zijn wij daar erg blij mee!’

‘Februari 2016 werd screening onderdeel van het Delivery Support Office
(DSO). Mij werd gevraagd mee te helpen bij de implementatie van het
screeningsproces,’ zegt Angelien. ‘In eerste instantie deed ik dat alleen, maar
al snel heb ik zes collega’s ingewerkt m.b.t. het screeningsproces. De
samenwerking met CV-OK werd als zeer positief ervaren; wij zijn naar het
kantoor van CV-OK in Amsterdam gegaan waar ons het systeem werd uitgelegd. Daar
konden wij ter plekke aangeven hoe we het graag zouden willen hebben. Ook werd
de opzet met diverse profielen besproken. Tenslotte leerden wij hoe we onze
klanten het beste konden informeren en instrueren. Het overleg met CV-OK gaf
ons een enorme dosis positieve energie. Wij zeiden tegen elkaar, “Als het zo
doorgaat, zijn wij daar erg blij mee!” Het systeem bleek inderdaad erg
gebruiksvriendelijk.’
 

Adequaat handelen en een
hoge mate van ontzorging

‘De samenwerking met CV-OK is voor ons een aangename verrassing. Op het
moment dat er bij Ordina een screening wordt aangevraagd, pakt CV-OK het direct
op; de screeningsprocedure wordt meteen in gang gezet en wij hoeven dit niet
meer zelf te regelen. Zo’n mate van ontzorging is voor ons heel belangrijk.
Zelfs wanneer een screening niet geheel volgens plan verloopt – mocht een
kandidaat bijvoorbeeld niet reageren – dan ontvangen wij direct een
terugkoppeling, zodat wij tot actie kunnen overgaan. Blijkt uit onze gesprekken
met de kandidaat dat er onduidelijkheid bestaat over hetgeen er moet worden ingevuld
of aangeleverd, dan melden wij dit aan de Helpdesk van CV-OK en pakken zij het
weer op of gaan daarmee aan de slag.’
 
‘Op het moment dat wij een geschikte kandidaat willen plaatsen, kunnen we
aan de hand van enkele persoonlijke gegevens en een profiel direct een
screening starten. Wanneer blijkt dat er een bepaald profiel ontbreekt, wordt dat
binnen één à twee dagen door CV-OK gecreëerd en aangeleverd.’

CV-OK is zowel
dienstverlener als sparringpartner
‘Door verandering in regelgeving of door verzoeken van een klant, kunnen
nieuwe aspecten worden toegevoegd op het screeningsrapport van CV-OK. Toevallig
was dit laatst aan de orde, bij het verzoek om een social media-check,’ vertelt
Angelien. ‘Nog dezelfde dag kon CV-OK een prijsindicatie afgeven van de extra
check. Zo’n snelle samenwerking waarbij alle mogelijkheden worden onderzocht en
er direct een voorstel wordt gedaan, biedt ons een hoge mate van ontzorging.
Uit onderzoek bleek dat een social media-check niet door een externe partij
hoeft te worden gedaan; wij mogen deze ook zelf uitvoeren. De behoefte van onze
klanten maakt dat wij met CV-OK in gesprek blijven om de social media-check aan
het screeningsrapport toe te voegen.’


Bron/auteur: Validata Group

Vorige post

Volgende post