Controle werknemers - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Controle werknemers

In dit artikel wordt besproken of het internet- en e-mailgebruik van werknemers gecontroleerd mag worden. Verder bekijken we welke voorwaarden de AVG stelt betreffende de privacy van de werknemers.

Opstellen van regels

Veel werknemers maken gebruik van internet en e-mail gedurende werktijd. Deze zijn natuurlijk bestemd voor werkzaamheden, maar privégebruik onder werktijd mag niet volledig worden verboden. Werknemers hebben namelijk het recht op een bepaalde mate van privacy.

Het wordt door advocaten aangeraden om regels op te stellen voor het privégebruik van e-mail en internet onder werktijd. Dit kan worden opgesteld in:

  • Een afzonderlijk protocol,
  • Of een personeelshandboek.

Vaak stellen werkgevers vast dat internetpagina’s met illegale inhoud niet bezocht mogen worden en er geen intieme e-mails verzonden mogen worden. Zorg er ook voor dat medewerkers op de hoogte zijn van deze regels.

Controle werknemers volgens voorwaarden van AVG

Het controleren van werknemers is niet verboden. Wel moet er aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan om de privacybelangen te beschermen. Houd in ieder geval rekening met het volgende:

  • Zorg voor een legitieme reden.
  • Stel vast dat er niet een minder ingrijpende methode mogelijk is.
  • De legitieme reden moet zwaarder wegen dan het belang van privacy.
  • Verzoek om instemming van de ondernemingsraad (mocht die er zijn).
  • Zorg voor een schriftelijk protocol waarmee werknemers geïnformeerd kunnen worden.

Zijn er consequenties als bovenstaande voorwaarden niet worden nageleefd?

Er bestaat een risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete uitdeelt. Verder is de gehele procedure relevante informatie voor een arbeidsrechter. Onrechtmatig verkregen bewijs over een werknemer kan buiten beschouwing worden gelaten door een rechter.

De dienstverlening van Validata

Validata is specialist op het gebied van het screenen van personen. De innovatieve software verbetert het screeningsproces. Onze focus ligt op het verifiëren van gegevens van werknemers (zowel pre-employment als in-employment).

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Bekijk onze website en neem contact met ons op!

Vorige post

Volgende post