Bijna 10.000 privacyklachten bij toezichthouder sinds de AVG. - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Bijna 10.000 privacyklachten bij toezichthouder sinds de AVG.

Bijna 10.000 mensen hebben in het afgelopen jaar een privacyklacht gemeld bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Privacyschendingen waarbij organisaties niet goed omgaan met het recht op inzage of het recht op verwijdering is de voornaamste klacht.

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 namen bijna 23.000 consumenten en organisaties contact op met de privacywaakhond. Er kwamen 9661 klachten binnen over mogelijke privacyschendingen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. In 33 procent van de gevallen wordt er geklaagd dat mensen niet op een correcte wijze hun rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun gegevens.

Kopie van ID

Bij inzage-en verwijderverzoeken gebeurt het wel eens dat organisaties vragen om een kopie van een identiteitsbewijs, voordat zij echt iets aan het wissen zijn, met de nadelige gevolgen van dien. En dat is niet volgens de nieuwe regels, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Als een organisatie ook via een minder gebruikte route kan vaststellen dat jij bent die jij zegt dat je bent, dan moeten ze voor die manier kiezen.

BKR vraagt bijvoorbeeld geld als er iemand is die sneller toegang wil tot gegevens die de organisatie heeft over hem of haar. Volgens juristen is dit niet in de haak. AP heeft aan de NOS laten weten dit te gaan onderzoeken.

Overbodige data

Verder klaagt 15 procent over het in grote mate verzamelen van persoonsgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over een webshop die je verplichten om je telefoonnummer, geslacht of geboortedatum in te vullen. Dit is tegen de regels omdat dit niet noodzakelijke gegevens zijn voor het bezorgen van een product. Ook wordt er veel geklaagd over het doorgeven van data

Zakelijke dienstverlening

Vooral in de zakelijke sector gaat het vaak mis. Zo’n 41 procent van de klachten heeft betrekking op deze sector. Ongeveer de helft van de klachten is behandeld en afgesloten volgens het AP. Bij zo’n 20 procent van die klachten waren de organisaties in overtreding en kregen zij extra uitleg over de regels. In 10 procent van de afgesloten klachten ging het om een echte overtreding en werden alle betrokkenen gevraagd hun werkwijze aan te passen.

Het afgelopen half jaar wilde AP zich vooral focussen op het beëindigen van de overtredingen en zorgen voor een betere situatie. In de toekomst zullen vaker onderzoeken en sancties volgen.

Vorige post

Volgende post