Animatie Screening en vergewisplicht in de zorg

We merken dat er veel vragen in de zorg zijn rondom de Vergewisplicht. Daarom hebben we een kort filmpje gemaakt. Kijk hem hier:

De tekst van het filmpje kunt u hier op uw gemak teruglezen:

In de afgelopen paar jaar is de aandacht voor veiligheid en kwaliteit binnen de zorg sterk toegenomen. Dat is terecht want het aantal meldingen van missers in de zorg, ontvangen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vertoont vanaf 2009 een continu stijgende lijn.

De overheid heeft daarom vanaf begin 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geïntroduceerd.
Deze wet zorgt ervoor dat zorgaanbieders meer transparant zijn over gemaakte fouten en dat de patiënt meer rechten krijgt.

Maar de wet zorgt er ook voor dat zorginstellingen tegenwoordig moeten controleren of de verpleger of arts die aan uw bed staat überhaupt geschikt is om zorg te verlenen. 
Deze screening heet de ‘vergewisplicht’.

Los van deze wet zien we zorginstellingen zelf ook een kwaliteitsslag maken door het aan gaan van een accreditatie, zoals die van Joint Commission International (JCI) en van NIAZ. Voor de Vergewisplicht en JCI is een goede en gedegen screening een vereiste.

Een hele toer, hoe pak je dit aan?

CV-OK ont zorgt u volledig en helpt u met het op orde krijgen van deze processen. Of het nou gaat om het aanvragen van de VOG, de BIG verificatie of het valideren van een diploma bij de bron.

Neem gerust contact op voor meer informatie


Bron/auteur: Validata Group

Vorige post

Volgende post