Adresfraude - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Adresfraude

Iemand die met een verkeerd adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat, kan hiermee adresfraude plegen. Op deze manier kan er misbruik worden gemaakt van regelingen als studiefinanciering of kinderbijslag. In ergere gevallen is er zelfs sprake van belastingontduiking of het negeren van hoge boetes. De rijksoverheid wil de kwaliteit van de adresgegevens verbeteren en ervoor zorgen dat fraude met adresgegevens steeds minder vaak zal voorkomen.

Het belang van juiste adresgegevens

Alle overheden maken gebruik van de BRP; van de Belastingdienst tot aan het gemeentelijk sociaal loket. Als een adresregistratie foutief is, kunnen verschillende regelingen verkeerd gekoppeld worden. Adresfraude kost de overheid en belastingbetalers elk jaar meerdere miljoenen euro’s. Uiteraard is het ook mogelijk om slachtoffer te worden van adresfraude, bijvoorbeeld door het ontvangen van foutieve boetes. Verder kan een huurtoeslag ook afgewezen worden vanwege zogenaamde medebewoners.

Adresonderzoek

De kwaliteit van adresgegevens wordt vanuit de overheid vooral verhoogt door adresonderzoek. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit worden de adressen onderzocht waar twijfels over bestaan bij overheidsorganisaties. Op deze manier wordt de privacywet gerespecteerd.

Huisbezoek door gemeente

De gemeenten krijgen vaak signalen via rijksdiensten over mogelijke adresfraude. Het gaat hierbij vooral om het aantal bewoners per vierkante meter, post die retour gaat en een afwijkende samenstelling van een huishouden op een bepaald adres. De gemeente kan met deze informatie een onderzoek starten en een huisbezoek afleggen. Dit onderzoek onthult niet alleen adresfraude, maar ook situaties waar burgers juist ondersteuning nodig hebben.

Voorzorgsmaatregel voor verhuurders

Het moge duidelijk zijn dat verhuurders niet zitten te wachten op huurders die fraude plegen en hiermee veel gevaar met zich meenemen. Een officiële, professionele screening van de kandidaten vermindert het risico op een frauderende huurder aanzienlijk en geeft de verhuurder een betere gemoedstoestand. Bij een screening vindt o.a. een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck plaats. Verder worden er ook verklaringen van werkgevers en eventuele eerdere verhuurders opgenomen. Een professionele screening is een ideale manier om de kans op adresfraude te verminderen.

 

 

Vorige post

Volgende post